Dopis šejkovi

čtvrtek 16. říjen 2008 06:38

Šejk al-Šamarí, známý saúdskoarabský aktivista pro ochranu lidských práv zahájil kampaň proti mnohoženství. Žádá o zrušení mnohoženství v Saúdské Arábii. (Z tisku.)

Ber si z žen, které ti Bůh dává, jednu nebo více, ale udělej před tím vždy něco pro svou duši. (Korán)

 Už když ses na tyto ženy podíval, zhřešil jsi. (Ježíš, se smíchem nad bláhovou snahou člověka mít plnou kontrolu nad svými emocemi a pudy) 

Žena do domu, muž z domu. (Africké přísloví)

 

Milý šejku, 

prosím Tě, neblbni a vezmi svůj návrh zpátky. My jsme si v Ćesku monogamii vyzkoušeli – a vůbec to nefunguje. Každý zdravý muž, který není workholikem - včetně politiků a ústavních činitelů - má žen více, a protože je u nás povoleno jen jedno manželství, musí se tito chudáci snižovat k různým nedůstojnostem. Musí obelhávat své manželky i milenky, musí často opouštět své milované dřívější manželky i s milovanými dětmi nebo se o tyto děti bolestným způsobem soudit, musí se cítit jako vyvrhelé společnosti a ničitelé rodin – a bulvárem i sousedy jsou tak často i označováni  – a při tom je život se dvěma či více ženami něčím zcela přirozeným, minimálně pro vyšší primáty, mezi které člověk - ať se mu to líbí nebo ne – biologicky patří. Samozřejmě, každý, kdo umí odložit svou mizernou a hříšnou, nízkými pudy nepřekonatelně zatíženou  tělesnou schránku a pohybovat se po světě jako čirý božský duch, se může na všechny blbé primáty a pudy vykašlat a žít jen se svou vyvolenou ideální duchovní bytostí, nejlépe však jen se svou vlastní bytostí, obklopen neutuchající vůní růží a boží milostí. My, minimálně ze statistického hlediska normální chlapi, však cítíme, že naše přirozenost, byť (vcelku neefektivně) zušlechťovaná rákoskou a přísnými učiteli, tíhne k ženám jako padající vejce k Zeměkouli a že naše přirozenost v podmínkách nesmyslného zákonu o monogamii se jeví být morálně a lidsky neúnosnou. Že jsou někteří muži necitliví křupani, to nesouvisí vůbec s tím, zda mají žen více nebo ne.

Musíme se také ptát, zda pevnější rozpárování národa nejde proti přirozené biologické strategii, která při plození dětí upřednostňuje ty nejzdravější, nejsilnější, nejšikovnější a nejpotentnější mužské jedince, a zda za intelektuální ideál věrné lásky neplatíme zdravím svých dětí nebo zdravím celých rodů. Takový kšeft za zády přírody je ve výsledném souhrnu velmi bolestivý a nemorální. Navíc společenský systém postavený na monogamii vlastně upřednostňuje množení nejen osob tělesně nemocných, ale i různých asociálních živlů a šílenců, protože těm je nejen v rámci tohoto systému snazší nalézt manželku, ale také navazovat i mimomanželské styky a plodit mimomanželské děti, protože slušný muž (slušný dle stávajícího společenského rámce takového systému) se plození mimomanželských dětí bude zdržovat. Takže ve výsledku počet mimomanželských dětí v monogamním systému není o mnoho menší než v jiných systémech, ale mnohem větší procento dětí pochází od mužů nemocných, asociálních a amorálních, kteří se navíc o své "kukaččí" děti ani mnoho nestarají, většinou vůbec, a to ani v případech, kdy genetické testy odhalí "viníka".

Monogamní systém dokonce nechrání ani děti, jak se nám mnozí snaží namluvit, naopak děti jsou až příliš často svědky toho, jak to doma nefunguje, trpí a mají přinejmenším psychické následky včetně stále častější neschopnosti později sami kontakt navázat nebo si ho udržet. Velké procento dětí je také pohlavně zneužíváno (s důsledky ještě hrozivějšími), většinou právě proto, že společnost se na otce s více ženami-milenkami dívá jako na něco nepřirozeného či nemorálního. Takže otec sedí doma u televize nebo v hospodě a potlačuje své přirozené sklony, co může vést k úspěšné mutaci na kýženou bezpohlavní bytost s bříškem, ale také ke katastrofě. Masové zneužívání dětí zaměstnanci církve také svědčí o tom, že nejen větru a dešti, ale ani lidské pohlavní přirozenosti nelze většinou bez následků příliš poroučet. V monogamní společnosti (navíc v podmínkách atomizované, izolované rodiny panelákového typu) má mladší žena zřídkakdy šanci se poučit od ženy starší. Když se dívám na dnešní náctileté dívky, pro něž láskyplný vztah k dítěti a rodině či vůbec představa o narození dítěte jsou něčím mnohem absurdnějším než mejdan s mimozemšťany, vidím, že ubohé děti narozené těmto dívkám do monogamních manželství si mnoho rodinné pohody a mateřské lásky neužijí.

Nakonec, šejku, také pomni, kolik válek na světě zapříčiňují na světě pracháči jako Ty, kolik mužů v nich zbytečně umírá a kolik žen by bez povolení mnohoženství  zůstalo na ocet. Bez nové ženy také příliš velké procento manželství začíná trpět ponorkovou nemocí a atmosféra těchto domácností je nedýchatelná – a to i po vyvětrání.

Milý šejku, běž domů, cvakni si arak a pros Alláha o odpuštění Svých omylů. 

Srdečně a přátelsky 

Darius Nosreti

Související články


Poslední články autora

Darius Nosreti

Darius Nosreti

Píši o všem kromě hitparád populární hudby, nových aut a fotbalu. (Více témat viz u mne na Facebooku.)

Hledač pravdy, obdivovatel přírody, zajatec krásy a vzpružovatel pokleslé demokracie

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora