Amyotrofická laterální skleróza (ALS)

úterý 15. prosinec 2015 09:09

Jak přemýšlí šarlatán o vážné chorobě: Co kdyby?

(Doplněná verze č. II)

I v posledních letech jsme měli několik smutných příležitostí zapřemýšlet o jedné z nemilosrdných diagnóz - amyotrofické laterální skleróze - tedy té nemoci, co týrala a poměrně rychle i zahubila politika Standu Grosse a jejíž název si asi nikdy nezapamatuji.

 

Úvodem je třeba říct, že alternativní medicína i záhadologie se shodnou na tom, že o nervových buňkách (včetně buněk centrální nervové soustavy, tedy např. i o paměťových strukturách mozku) toho víme velmi mnoho, a současně velmi málo – málo na to, abychom některé klíčové procesy v potřebné míře chápali nebo abychom dokázali léčit některá závažná onemocnění.

 

Když tak listuji interetovými stránkami poměrně odborných vědeckých textů o ALS, ale i názory předních světových léčitelů, všímám si například, jak málo víme o látkách a faktorech, které lidský neuron - tedy buňka nervové soustavy – potřebuje v podobě živin, a to v užším i širším smyslu slova. Přitom existuje závažné podezření, že o některých podstatných složkých výživy nemá opficiální věda ani potuchy a alternativní víceméně jen nedostatečně ověřené hypotézy. Nebudu zakrývat, že nedostatky se nejspíš týkají toho, co někdy nazýváme – spíše pomocnými pojmy – bioenergie, biomagnetismus, energoinformace, nebo biorezonance. Nejde o jednu věc a pokud jde o jednu věc,  tak představuje celé spektrum přenosu a působení. Někdy proudí jako potenciál, někdy se přenáší jako energoinformační vlna, někdy vytváří rezonanční efekty, někdy připomíná magnetismus, jindy vložení informace nebo celého „programu“.

 

V této chvíli si netroufám říct, zda má větší slovo nedostatek živin (včetně bioenergie) nebo dědičná či jinak (např. prostřednictvím toxických látek) získaná porucha organismu ve schopnosti tyto živiny využívat, ale nemůže být škodu - když v rukách žádný oficiální (a oficinální) léčivý prostředek ani komplexní teorii nemáme - když si uděláme přehled aspoň o tom, co už víme, lépe řečeno, co jen tušíme. A to s vědomím, že tyto hypotézy může snadno někdo označit za neznámé, neprokázané, nepravděpodobné, nedůvěryhodné a spekulativní, a terapie a léčebné prostředky za neověřené a neúčinné.

Živný faktor svalové práce; zdá se, že když lidské svaly pracují, určité druhy energie a živin jsou spotřebovávány a určité vznikají, takže někdy to vypadá, že svaly víc energie (v širším smyslu slova) vytvoří, než spotřebují. Nebudeme se tu trápit teoriemi, zda je možné tyto věci vysvětlit čistě biochemicky a fyzikálně nebo tu máme co do činění i s nějakou záhadnou energií "čchi", "energoinformací", poruchou "morfické rezonance" apod., jak se různými slovy pravděpodobně jedna blíže ne moc poznaná podstata jevu nazývá. Je zjevné, že (pokud tam nějaká energetická vazba funguje) lidé s ALS se mohou nakonec dostat do bludného kruhu: Svaly nepracují protože mají málo inervace - a nervy nefungují, protože jim ochabující svaly dodávají málo energie.

Cayce nebyl léčitelem ani jasnovidcem v pravém smyslu slova - byl spíš médium, které získávalo a předávalo informace v určitém transu či hypnóze. Zapomněli jsme na tento zdroj informací (mediální diagnóza), který je cenný v době, kdy silných jasnovidců je málo. Do 4. stádia hypnózy lze dostat 90% lidí. A ti pak mohou diagnostikovat sami sebe nebo jiné, a to často i bez medicínských znalostí. Ale lze předpokládat, že znalost medicíny včetně terminologie může být i u média výraznou výhodou. Mnohem větší význam má ale základní jasnovisná schopnost, která sama o sobě představuje zřejmě souhru více druhů schopností.

Význační léčitelé a jasnovidci proti ochabnutí nervů a svalů doporučovali některé prostředky. Uvádím ty, o kterých si myslím, že by stály za prozkoumání jako léky a terapie u ALS, třebaže asi nikdy nebyly doporučeny přímo pro ALS. (Bez dalšího výzkumu a potvrzení vlivu není možné se na uvedené terapie spoléhat, navíc u některých je možné očekávat jen doplňkový účinek.)

Edgar Cayce

 • Elektroterapie - spočívá v průchodu elektrického proudu od napětí 0,7 do 1 V ve směru polární spojnice (páteř) a hlavních energoinformačních toků v lidském těle. Nejčastějí šlo o umístění kladného pólu baterie (el. článku) na lidský záporný elektrický pól (temeno hlavy) a záporného pólu na spodní část páteře. Účinek lze údajně zesílit, když jsou kontakty s pokožkou opatřeny některými kovy (zlato, stříbro, měď) nebo je pokožka vlhčená v místě kontaktu solemi těchto kovů.

  Teorie - hypotéza:

  1) Bioenergie, která může přispět k regeneraci a posílení nervů, není elektrické podstaty, ale slabý elektrický proud ji může usměrnit či indukovat. (Bioenergii oficiální věda zná jen v nejširším smyslu slova.)

  2) Slabý elektrický proud napodobuje proudění elektrických impulzů nervovou sítí, čím může přispět k rehabilitaci

  3) Dodání zlatých iontů (zdroj: chlorid zlata) elektrickým napětím 0,6 -1 V skrze kůži (posílení nervových buněk nastane skrze zvýšení činnosti žláz s vnitřní sekrecí působících např. v játrech a žlučovodu. Kladnou elektrodu umístíme na vrcholku hlavy nebo temeni a zápornou namočenou v roztoku jezdíme např. podél páteře)

  4) Elektrická stimulace svalů (svaly produkují některé známé i neznáme živiny potřebné pro nervové buňky)

   

 • Zlepšení činnosti jater a žlučníku (např. dodáním zlata a stříbra – transdermálně nebo transdermálně iontoforézou dle Cayceho; masážemi ochablého svalstva olejem s esencemi dle Cayceho; snížit příjem tuků; dieta šetřící játra a žlučník; pečené ano, smažené ne; ricinový obklad na játra; podpora žláz suplementací přírodního jódu – Kelp aj.)

  Teorie – hypotéza

  1) Žlučník a játra někdy díky zhoršené funkci přestanou dodávat živiny (možná i hormony nebo bioenergii) nutnou pro výživu nervů. Jednou z příčin může být nedostatek zlata v organismu.

  2) I další žlázy jsou propojeny se štítnou žlázou

 • Uhlík - uhlíkové tyčinky částečně destruované elektrickým proudem ve vakuu (tedy v uhlíkové lampě) pro podání ústy (popel a rozdrcené uhlíkové zbytky rozmíchané ve vodě)

  Teorie - hypotéza:

  1) Zbylý uhlík je elektricky a procesem hoření aktivován. (Avšak fyzikálně ani chemicky nebyl zatím zjištěn nositel aktivace ani vyzařující energie či energoinformace.)

 • Fototerapie zeleným světlem (sluneční světlo nebo světlo UV-lampy filtrované přes zelený filtr. Zelené světlo má údajně širší pozitivní vliv na organismus bez specifické vazby na nervy a ALS 

 • Dodání jódu nárazovým dávkováním (posílení nervových buněk nastane skrze zvýšení činnosti žláz s vnitřní sekrecí - počínaje štítnou žlázou. Dávky po dnech: Počet tablet (Kelp): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 1 - 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

 • Detoxikace organismu pomocí zábalů s ricinovým olejem a esencemi
 • Masáže s esencemi, které mají rozličný podpůrný vliv: a) Zlepšují výživu oslabené tkáně b) posiluji svaly, které ztratily inervaci d) u svalovým a nervovým buňkám dodávají bioenergii e) podporují svaly v tvorbě bioenergie potřebné pro nervy (složení masážních směsí viz. str 164 v knice Spící prorok))

 

Vanga

 • Slabé děti (do 3 let) - Na jaře, po vyrašení listů na stromech, absolvovat 10 lázní v odvaru z ořechových listů.

 • Ochabnutí svalstva (u dítěte) - Jedna zavařovací lahev medu (do 400 g) se smíchá s 20 g síry. Natře se tělo dítěte a pořádně se promasíruje odborníkem – masérem. Dítě by se mělo potom 3x vypotit. Převleče se, dobře se přikryje a nechá spát. (Detoxikace? Protizánětlivý účinek?)

 • Neduživé děti - Koupeme je v odvaru ze šruchy zelené.

  Duševní a nervové poruchy :

 • Odvar z pelargonie (jeden list na 200 ml vody)

 • Dřevěné uhlí vyrobené z lipového dřeva

 • Nabíjení se popelením se (v písku, štěrku či hlíně), válení sudů po louce, v některých případech je účinnější v horském prostředí (zemní náboj, horský náboj). Hlavním účinkem letního popelení se je údajně zvyšování imunity pro zimní období. (Brzy na jaře možná může přinést i krátky kontakt těla se zemí tak razantní účinek, že může dojít i k zápalu plic. Na jaře tedy tělo zvykáme příjmu zemské či horské energie postupně, např. jen chozením naboso.)

 

Bylinky dle různých bylinářů na posílení nervové soustavy

 • Odvar z kořenů ostružiny

 • Odvar z dobromysli (oregano), majoránky, mateřídoušky, máty, meduňky, smetanky (kořen nebo list), stvoly a mladé listy smetanky (např. do salátu)

 • Odvar z kopřivových výhonků, mladé kopřivy do salátu

 • Odvar z kvetů pivoňky (červených)

 • Odvar z arniky

 • Konzumace zelených natí (obsahují řadu ochranných látek - např. flavonoidů - a možná dokážou zvyšovat i genetickou stabilitu).
 • Každý den sníst jedno vejce vařené a jeden žloutek syrový (nejlép od domácích slepic - žloutek obsahuje řadu látek důležitých pro regeneraci a ochranu různých tkání, pravdpodobně zvyšuje i genetickou stabilitu)
 • Podobné široké účinký má pravděpodobně i mateřské mléko
 • Čaj detoxikující a čistící organismus (např. Betulan)
 • Speciální rostlinná směs "Květ vášně" (utišující vliv na nervový systém, napomáhání vylučování/metabolismu a zábrana smršťování svalů)

 • Speciální čaj obsahující hořčiny (pro posílení jater a žlučníku - např. vachtu, pelyněk a zeměžluč)

 

Různé terapie

 • Koupel z kvalitního sena z horské louky (Vanga)

 • Na louce rozprostřít čisté plátno a nechat do něj vsáknout raní rosu. Tělo zabalit do vlhkého plátna a nechat na těle uschnout (Vanga)

 • Chodit bosý v rose a nechat pak doma rosu na nohách uschnout. (Vanga)

 • Sluneční terapie – každý teplý den, když svítí slunce, opalujeme hrudní koš 7 až 10 minut zepředu a 7 až 10 minut zezadu. Osprchujeme se nejdříve po 2 hodinách a ne častěji než jednou za dva dny)

 • Bioenergie rostlin – konzumovat různé ovoce a zeleninu právě utržené.

 • Bioenergetická hygiena – každý den večer, pokud se nesprchujeme či nekoupeme, dáme si 15-minutovou koupel nohou. Voda s odvarem bylin nebo horského sena má lepší účinek.

 • Bioenergetická terapie (např. tahy podle Džuny - „bezkontaktní masáž“, terapie reiki)

 • Různé druhy masáže břícha, páteře, svalů (může být výhodné přidávat stimulační esence a oleje jako např. borovou esenci, ricinový olej)

 

Potravinové dopňky

 • omega-3-mastné kyseliny

 • jód

 • vliv mají různé látky hormonálního charakteru

  Např. kalcitriol. V mozku kalcitriol ovlivňuje růst a zrání nervových buněk spolu s hormony štítné žlázy, je nezbytný také pro vývoj centrální nervové soustavy v období nitroděložním a v prvých měsících po narození. (Zdroj: http://www.vyzivaprobudoucnost.cz/)

 • vitamín E (měl by být přírodní a doplněn o selen)

 • vitamín C a antioxidační flavonoidy (chrání i nervové buňky)

 • esenciální aminokyseliny (podporují regeneraci buněk, chrání před degenerací)
 • B-komplex
 • B12 (nejlépe injekčně)
 • Rybí tuk
 • Lecitin
 • Zinek - dlkežitý i pro nervy a mozek
 • Vícenenasycené mastné kyseliny

  DHA

  Asi 60 % suché části mozku tvoří tuk, z něhož podstatnou část (cca 1/3) představuje vícenenasycená mastná kyselina dokosahexaenová – DHA. Je to vlastně hlavní stavební prvek mozku a nervových buněk. Děti ji potřebují pro správný růst a vývoj, proto se často touto DHA fortifikují potraviny určené pro kojeneckou výživu. Protože metabolizmus v mozku probíhá nepřetržitě po celý život a neustále se vytvářejí nové nervové dráhy, potřebuje DHA i nervová soustava dospělého člověka.

  ALA

  Kyselina α-linolenová – ALA, je esenciální vícenenasycená mastná kyselina. Přestože ji tělo nezbytně potřebuje, nedokáže si ji vytvářet z látek jiných a proto je třeba mu ji dodávat stravou. Spolu s DHA je nutná pro správný růst a vývoj mozku, nervovým vláknům dodává pružnost, jako ostatní vícenenasycené mastné kyseliny přispívá ke zdraví kardiovaskulární soustavy, snižuje srážlivost krve a přispívá ke snižování hladiny cholesterolu.

 • Doplňky potřebné pro regeneraci a kondici gliových buněk - zatím neunám.

  Gliové buňky (Zdroj: http://www.szsbn.cz/)

  • tvoří výplň v okolí nervových buněk a jejich výběžků (tvoří výplňové vazivo nervové tkáně )

  • vytvářejí vhodné prostředí pro činnost nervových buněk

  • zajišťují výživu nervových buněk

  • některé gliové buňky jsou schopné fagocytovat cizorodé látky - plní obrannou funkci

  • chrání nervové buňky

 

Adaptogeny

 • Žen-šen

 • Schizandra

 • Maralí kořen

   

Včelí proukty

 • Mateří kašička

 • Jedna polévková lžíce medu denně.

 • Dát do zavařovací lahve 500 g medu a 500 g cukru a promíchat. Užívá se 2x denně 1 polévková lžíce.

 • Medová masáž podle Vangy (Viz výše)

 

Potraviny

 • Ořechy (zejména vlašské, pekanové, para-, lískové a mandle)

 • Kvasnice (např. jako přípravek Pangamin)
 • Klíčky (sojové, čočkové, obilné aj.)

 

Biominerální produkty

 • Mumio

 

Poznámka: Pokud někdo někde naleznete něco pro doplnění, napište, prosím, do komentáře.

 

Zdroje:

Jess Stearn: Edgar Cayce - Spící prorok

Krasimira Stojanova: Jasnovidka Vanga

http://www.biomach.cz/biologie-cloveka/nervova-soustava

http://www.szsbn.cz/5_nervova_tkan.pdf

http://www.fit-centrum.cz/zavodnici/zavodnici-domaci/3219-nervove-bunky-vzruch-a-bolest-reflex.html

http://vyzivadeti.cz/pro-lekare-a-sestry/odborne-clanky/vliv-vyzivy-na-dusevni-vyvoj/

http://www.vyzivaprobudoucnost.cz/odborne-studie-rozvoj-nervove-soustavy/

Darius Nosreti

Související články


Poslední články autora

Darius Nosreti

Darius Nosreti

Píši o všem kromě hitparád populární hudby, nových aut a fotbalu. (Více témat viz u mne na Facebooku.)

Hledač pravdy, obdivovatel přírody, zajatec krásy a vzpružovatel pokleslé demokracie

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora