Příčiny teroru

čtvrtek 3. prosinec 2015 05:47

Hlavní a vedlejší příčiny a motivy teroristických a jiných ozbrojených útoků, kde nejde o bezprostřední loupež

1) Útočník má zbraň podvědomě zafixovánu jako nejsilnější argument 
2) Útočník si nechtěně programuje útok ("jednou to tam vystřílím"), případně i startér útoku ("jestli mi dávku nezvýší, tak uvidí") a netuší, že program se může spustit automaticky a může být silnější než jeho vůle
3) Konflikt vznikne v přítomnosti referenční osoby (např. ke které má útočník citový vztah nebo ji chápe jako autoritu)
4) Jde o hnutí vysokých emocí (např. když má útočník pocit, že je ohrožena jeho rodina, čest; to ostatně může být i polehčující okolností)
5) Útočník je životní situací "zatlačen ke zdi"
6) Jeho soudnost zhorší duševní nebo i fyzické onemocnění či trauma (polehčující okolnost)
7) Útočník má příliš silný nebo slabý pud sebezáchovy
8) Útočník má vysokou hladinu mužských hormonů (polehčující okolnost)
9) Aplikace nespravedlivého trestu či jiná křivda; upírání občanských a politických práv
10) Útlak, ponižování, šikana, necitlivé prostředí atd.
11) Následky války či jiného útoku či katastrofy

12) Krevní či jiná msta 13) Nedorozumění, informační šum 14) Slabá vůle 15) Závislost (drogy, alkohol, osoba,...), a to více cestami (vznik abstinenčního syndomu, vznik duševního onemocnění, potřeba získání financí na drogu či udržení vztahu, snaha odstranit překážející osobu, oslabení vůle, ztráta empatie)

16) Příčinou je často chudoba, hloupost a nevzdělanost, ale často paradoxně dostatečná vzdělanost, dostatečné finance a dostatečný volný čas zvyšují jak pravděpodobnost útoku, tak jeho účinnost. (Přitom platí, že čím chudší je prostředí vzniku napětí, tím kvalifikovanějšího útočníka se snaží generovat či získat) 17) Vysoká nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost, nemožnost seberealizace a osobního růstu, nemožnost získat či udržet si potřebný společenský status 18) Organizovaný zločin (ne vždy jde o zisk – může např. chtít odpoutat pozornost od vyšetřování, potrestat soudce nebo se politizuje) 19) Zločinné spiknutí (např. snaha ovládnout samosprávu či firmu) 20) Následky sociální degradace prostředí 21) Následky ekologické degradace prostředí 22) Nedostatek empatie, soucitu, sociálního citu, morálky; emocionální idiocie, citová depriovace; chybí rodina nebo kvalitní rodinná péče 23) Špatné vzory (otec násilník, kriminálník apod.) 24) Život ve skupině, potlačení nebo neschopnost samostatného uvažování a rozhodování 25) Nepřekonatelné náboženské a ideologické rozpory 26) Prostředí nepřipravené k obraně 27) Velké prostředky v nesprávných rukách (např. nafta a zbraně v rukách společnosti bez demokratických zásad či řízené středověkou ideologií a právem) 28) Špatná vymahatelnost práva 29) Neschopnost uznávat autority či přehnané podléhání autoritám, vůdci, dominantní, osobnosti 30) Patologicky zvýšená (psychopatická) potřeba sebepotvrzení, sebeprosazení, dosažení cíle za každou cenu 31) Útok v obraně, snaha uniknout hrozícímu nebezpečí, snaha zabezpečit útěk apod.
Darius Nosreti

Související články


Poslední články autora

Darius Nosreti

Darius Nosreti

Píši o všem kromě hitparád populární hudby, nových aut a fotbalu. (Více témat viz u mne na Facebooku.)

Hledač pravdy, obdivovatel přírody, zajatec krásy a vzpružovatel pokleslé demokracie

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora