Snowden, Vanga a UFO-důkazy

sobota 21. listopad 2015 10:46

Příspěvek do UFOlogické besedy na FaceBooku

Snowden dosvědčil a doložil, že nejen přední američtí záhadologové ale dokonce i někteří významní představitelé americké administrativy jsou přesvědčeni o existenci paralelní civilizace v zemské kůře, tedy tzv. extrémofilů. To je zajímavá, inspirativní a v mnoha ohledech kvalitní hypotéza, ale současně pravěpodobně i chybné vyhodnocení důkazů. Ale vůbec se dotyčným nedivím, protože získané důkazy jsou rozličné kvality a i ty kvalitní záznamy blízkých setkání se vyhodnocují velice obtížně. Důkazy jsou navíc zcela rozdílné povahy. Máme tu jednak UFO přírodního původu, jejichž podstatu neznáme. Pak tu máme falza různého druhu - od falešných zpráv o setkání třetího druhu, přes falešné kruhy v obilí až po falešné UFO a jejich záznamy. Pak tu máme pravděpodobně létající talíře z budoucnosti, které jsou v takovém případě ovšem vyráběny a řízeny námi samými, tedy lidmi - lidmi z budoucnosti. Pak tu máme pravděpodobně v zemské informační "databance" uloženy zápisy o létajících strojích starých pozemských civilizacích a pradávných návštěv mimozemských civilizací. Také tu mámě pravděpodobně některé umělé nebo poloumělé (s využitím lokálních anomálií) zásahy do časoprostoru nebo energoinformačního hyperprostoru (který souvisí s morfickou rezonancí a zemskou informační „databankou“), které se mohou jako UFO někdy jevit nebo iluzi takových jevů vyvolat či zprostředkovat. (Může jít i o přírodní Takovým nadčasovým projektem je s největší pravděpodobností (i podle Vangy) i Noemova archa, ale není známo, že by si právě její (rovněž zcela mimořádné a většinou spíš jen jasnovidné) pozorování někdo spletl právě s UFO. Pak tu máme současné návštěvy mimozemšťanů - ty ale normální smrtelníci nevnímají - nevidí a to většinou ani žádné jejich technické prostředky, pokud se s nimi vůbec kdy k lidem a jejich technice přiblíží "na dohled". Jde především o to, že se pravěpodobně pohybují v nějakém nadprostoru či paralelním prostoru, takže "na dohled" nejsou skoro nikdy. Navíc nemají tito mimozemšťané zájem lidské civilizaci cokoliv sdělovat, nepovažují nás v mnoha ohledech za vyspělé bytosti a vyspělou civilizaci, komunikují jen zcela výjimečně s některými jedinci (v tom případě ale někdy i dlouhodobě), ale o tzv. kontaktéry, o kterých se občas dovídáme v médiích,  v 99% případů nejde. Pro tento kontakt je typický velmi malý informační zisk (pro nás), informace jsou spíše morálního, duchovního a obecného charakteru. Obávám se, že tito „mlčenliví patroni“ by (na základě nějakých obecných principů) nezasáhli ani v případě blížícího se našeho vážného jaderného poškození, snad jen lokálně s ohledem na nějaké své vlastní zájmy - mají pravděpodobně (podle neověřených svědectví) "v okolí Země" např. umístěny některé objekty nevojenského charakteru, které teoreticky může někdo zcela mimořádně spatřit a rovněž je považovat za UFO, ale takový případ mi není znám, resp. nepovažuji jej za pravděpodobný. Pokud někdy jednali s nějakou vládou, tak šlo zcela jistě o naprosto výjimečnou a velmi konkrétně zaměřenou věc bez vlivu na běžný vývoj lidské civilizace. Navíc nejspíš nemohlo jít o přímé fyzické jednání, ale zprostředkované např. pomocí jasnovidců nebo speciální, pravděpodobně nepozemské techniky. (Bez jakýchkoliv důkazů se domnívám, že takovým požadavkem čistě teoreticky mohlo být pozastavení letů na Měsíc nebo průzkumu či využití nějaké pozemské lokality. Nelze vyloučit ani možnost, že nám "mlčenliví patroni" zcela výjimečně přechodně či trvale blokli některá výzkumná vesmírná zařízení.) Doporučuji je vždy brát spíš jako vysoké duchovní bytosti, ne klasické mimozemšťany a mimozemské návštěvy.  (Tím nechci říct, že věřím v existenci Aštara Šerana a jeho party.) První novodobá aktivní oficiální mimozemská návštěva „bratrů v rozumu“ se podle Vangy má uskutečnit až za více než sto let, což podle mne odpovídá reálným možnostem lidského vývoje a statistické pravděpodobnosti takového setkání, takže mnohý rozruch v rámci tohoto tématu je dnes předčasný. Vzhledem k tomu, že první kontakt má být podle Vangy uskutečněn na území Maďarska, doporučuji (s ohledem na reputaci a úspěšnost této již zesnulé geniální jasnovidky), aby se sjednotily různé evropské ufologické a záhadologické organizace a společně začaly plánovat a budovat v Maďarsku meziplanetární výzkumné a komunikační centrum s prostorem pro budoucí letiště.

Darius Nosreti

Související články


Poslední články autora

Darius Nosreti

Darius Nosreti

Píši o všem kromě hitparád populární hudby, nových aut a fotbalu. (Více témat viz u mne na Facebooku.)

Hledač pravdy, obdivovatel přírody, zajatec krásy a vzpružovatel pokleslé demokracie

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora