Katastrofy jsou pro blbé a nepoučitelné

neděle 20. září 2015 10:21

Apokalypsa, armagedon, to je především pohyb v duchovní sféře

Novinky a Blesk nás pravidelně zásobují různými proroctvími o konci světa, armagedonu a apokalypse. Je však jasné, že ani největší katastrofy nemohou přinést ani konec světa ani konec lidstva, ba dokonce ani nějaký rychlý konec technické civilizace se vším všudy. Je jasné, že apokalypsa konec světa neznamená, že může být jen varováním a cestou proměny, byť cestou lemovanou krví svých obětí.

 

Apokalypsa, armagedon, jak je vidím, to je především pohyb v duchovní sféře, změna hodnot, vnímání světa, zmena psychologických a sociálních vzorů v hyperprostoru morfické rezonance, završení přechodu k Novému věku, který astrologicky započal podle některých již v roce 2000. Na druhém místě jsou dějinné změny do nichž ústí různé politické, ekonomické, sociální a psychické procesy - včetně globalizace, technizace, demokratizace nebo vlády volného trhu. Teprve na třetím místě jsou katastrofy, ke kterým by vlastně ani nemuselo dojít, jenže: 1) V čase hlubokých společenských a politických změn jsou světové systémy zranitelné a když nebudeme rozumní, dojde ke katastrofám v této oblasti - a události na Ukrajině či v Sýrii ukazují, že rozumní nejsme 2) Některé procesy vedly, obrazně řečeno,  k nahromadění negativní karmy a ta se může vybít 3) Některé procesy tak úplně s člověkem nesouvisí (např. zemětřesení či záplavy) ale díky tajemné synchronicitě se mohou projevit právě nyní 4) Lidská činnost stále více zasahuje i do těchto přírodních procesů (a dokáže odstartovat i zhoršit i procesy, které s člověkem donedávna nesouvisely) 5) Někteří cíleně usilují o apokalypsu spektakulární, jakoby ji chtěli uspíšit, zesílit a zviditelnit - a využívají ji pro své politické účely

 

Žijeme v časech armagedonu - armagedon již, zdá se mi, začal. A mnozí již v něm obětovali cenu nejvyšší. Při troše štěstí a maximálním nasazení v protiválečném úsilí však nemusí znamenat konečnou zkázu.

 

Apokalypsa získává i konkrétnější sociální a ekonomické parametry:

"Svět, jak ho známe, končí. Firmy i státy přestávají stačit globalizaci a všechny ekonomické sektory - zemědělství, průmysl, služby, stát - už se vyčerpaly. Začneme proto přecházet od globální k lokální společnosti, s níž přijde také tlak na větší samostatnost regionů." Milan Zelený

 

Jak říkávala Vanga: Nejhorší časy (pro Evropu?) přijdou, až bude zabrán Krym a Sýrie bude na padrť. A je to tu! Války a krize různého druhu se přiblížily a čeká nás hluboké překopání priorit, hodnotových žebříčků, náboženských ideologií, společenských paradigmat i základních politických doktrín. Je pravděpodobné, že minimálně ve světě ideí nezůstane kámen na kameni. Rozpory ve světě ideí byly vyhroceny na kritickou mez a není cesty zpátky. Už při pádu dvojčat 11. září 2001 bylo mnohým jasné, že není cesty zpět, že minimálně ve světě ideí nastal nevratný pohyb, který povede k závážné konfrontaci a závažným změnám. A k tomu také dnes dochází. Někteří ale jakoby chtěli příchod apokalypsy urychlit, prohloubit, zviditelnit a využít pro své politické účely. A útok na WTC skutečně vytvořil až přízračně strašlivé kulisy apokalypsy. Stejně úděsně vypadají i rozvaliny některých syrských měst. Syřané již stanuli u brány pekla a, což je více než pochopitelné, se dali na bezhlavý útěk. Přestaňe se snažit svět měnit silou, stalo se to kontraproduktivním. Myslím ostatně, že i kdyby se už žádné neštěstí nestalo, apokalyptických obrazů jsme už viděli přes míru.

 

Přichází na lidstvo těžká doba, kdy bude muset být mnohým bližší košile než kabát, aby přežili a ochránili svůj lid. A, jak pravili vidoucí, staré aliance padnou a nové, funkčnější, budou vytvořeny, národy se vcelku více rozdělí podle etnického původu a víry, hranice budou znovu vytyčeny a opevněny a vrátí se na Zem nejstarší náboženství, ne tak vzdálená reálnému člověku, jeho přirozenému základu, přírodě a Zemi, z kterých vzešel. A to, co včera vypadalo jako morální a rozumné, bude zítra holým šílenství; a to, co působilo liberálně, konzervativně či pragmaticky, bude zítra extrémním, sebevražedným a krátkozrakým. Tváří v tvář technologiím spřaženým se smrtí a vážnému poškození přírody dojde nejen k nové dezintegraci lidstva, ale současně znovuobjeví lidstvo cenu rodu, kmene a přírodního způsobu života a v ohni válek a utrpení bude znovu objeveno a zakaleno bratrství člověka v bohu i v Adamově potomstvu.

 

 

Darius Nosreti

Související články


Poslední články autora

Darius Nosreti

Darius Nosreti

Píši o všem kromě hitparád populární hudby, nových aut a fotbalu. (Více témat viz u mne na Facebooku.)

Hledač pravdy, obdivovatel přírody, zajatec krásy a vzpružovatel pokleslé demokracie

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora