Čím vším nám může být léčitel

středa 10. červen 2015 10:10

Léčitelé jsou solí země, šamani jejím kořením (Verze 2. Aktualizováno 10. 1. 2016.)

Je to skoro neuvěřitelné, ale ještě v roce 2016 můžeme číst v novinách (Lidovky, 9. 1.) článek s nadpisem "Léčitelé? Nic správného, ale žádný zločin". Je vlastně jedno, kdo to napsal, protože podobné pitomosti slýchají léčitelé už desítky let.

1) Léčitelé léčí často jen díky náhodě/statistice

2) Bez klinického testování je efekt léčby neprůkazný

3) Často léčí jen placebo-efekt

4) Léčitelé jsou pozitivně hodnoceni i díky tomu, že mohou s pacientem strávit více času než lékaři

5) být laskavější a trpělivější než lékaři

6) mohou si s pacientem "povídat"

7) Léčitelé mají lepší výsledky protože jejich pacienti očekávají za placené služby lepší výsledek a sami jsou finančně více motivováni než lékaři

8) protože pacienti - zastánci alternativní medicíny jsou podjatí

9) Léčitelé se mohou podbízet zastáváním tendenčních stanovisek a prezentací tendenčního stylu

10) Léčitelé častěji chybují v nezvládání vedlejších účinků léků a terapií

11) Léčitelé riskují, že díky alternativní léčbě pacient prošvihne vhodný čas pro léčení "školskou" medicínou

Atd.

Nebudu s jednotlivými "výhradami" polemizovat. Znovu jen připomenu, že

1) Neexistuje ostrá hranice mezi alternativní (přírodní) a tradiční ("oficiální", "školskou") medicínou; řada léčiv, terapií, názorů je společná nebo se různým způsobem překrývá, mnozí léčitelé úzce spolupracují s lékaři a studují problémy i z "oficiální" stránky, mnozí lékaři používaji i ryze alternativní postupy.

2) To co je v jednom regionu, zemi tradiční, může být jince alternativní a naopak.

3) To, co bylo včera tradiční, může být zítra alternativní a naopak.

4) Řada léčebných specializací je univerzální - např. balneoterapie, masérství, manipulační terapie, asistence lékaře/léčitele, osobní asistence pacienta, informatika atd.

5) Je nade vší pochybnost potvrzena mimořádná schopnost uzdravovat u řady konkrétních alternativních diagnostiků léčitelů a léčebných terapií. Sporné již dnes zdaleka nejsou všechny terapie ani význam všech alternativních veličin.

6) Každý léčitel má řadu specializací a je nepravděpodobné, že by v žádné z nich nevynikal nebo nemohl být pacientu užitečný.

 

Říkat, že léčtelství/alternativní medicína jsou na nic nebo dokonce škodlivé je nesmysl i proto, že tyto pojmy zahrnují příliš mnoho zcela odlišných terapií, přístupů, škol, filozofií, specializací apod. Jak záhy

 

Lidé si někdy uškodí, když léčiteli bezmezně důvěřují, jindy, když mu veří příliš málo. Někteří lidé odmítají léčitele apriorně jako šarlatány, přitom ani netuší, co všechno se pod tím může skrývat a kolik užitečného a dobrého od nich můžou získat. A to přes to, že z právního hlediska nejde o certifikované odborníky, ale třeba „jen“ o osoby poučené či s určitým talentem či zkušenostmi. Nejde přitom jen o vlastní terapeutické specializace, léčitel nám může pomoci v daleko širším měřítku:

 

1) Diagnostik - existují léčitelé s velkým talentem pro určování diagnózy. Kupodivu i dobrá kartářka - bez větších jasnovidných schopností vás někdy může dokázat navést správným směrem ohledně diagnózy či léčby, varovat před hrozícím nebezpečím, a to často nečekaně konkrétně. Dobrá diagnóza však stojí na 4 nohách - vedle vlastního problému určitého orgánu jde ještě o schopnost II) sestavovat průkazné řetězy příznaků nemoci III) pozorovat a pátrat, jak se nemoc projevuje v pacientově prostředí - např. doma a na pracovišti (důležité např. u psychiatrických diagnóz) IV) sestavovat (a pátrat v ní) rodinnou, pracovní a sociální (příp. gynekologickou) anamnézu, a sestavovat minimální anamnézu pro hospitalizaci nebo vyšetření.

 

2) Informatik - dokáže vám na Internetu, v knihovnách, ve svých databázích, archivech aj. najít klíčové informace o vaší nemoci a zpracovat z nich koncentrované zprávy a rešerše a tyto archivovat, integrovat, analyzovat, syntetizovat a distribuovat. Informatik vám může pomoci najít kontaky na léčitele či jejich reference. Informatik může pomoci také jako písař - s formulací různých žádostí o léčbu, úhradu léčby, důchod apod. či odkázat na potřebné instituce (např. charitativní organizace, léčitele, specializovaná zdravotnická střediska), advokáty či zdroje potřebných informací. Vzhledem k tomu, že lékaři dnes nemají čas číst ani novinky z vlastního oboru - může je informatik zastoupit velmi účinně nebo jim samotným poskytnout klíčové informace. Informatik může profesionálně zaznamenávat a archivovat detaily o postupu léčby a související informace. Řada amatérských medicínských a zdravotnických informatiků dnes pomáhá budovat zdravotnické a medicínské větve veřejně dostupných informačních databází (např. Wikipedie), kde si informace můžeme najít i sami. Informatik - programátor dokáže např. sestavovat či instalovat expertní diagnostické systémy, informační systémy nemocnic a zdravotnických zařízení, osobní informační systémy. Analytik dokáže nejen nalézt potřebné informace, ale i z nich sestavovat harmonogramy, scénáře a algoritmy léčby.

 

3) Odborník pro léčebnou rehabilitaci, balneoterapii, tělesnou kondici, cvičitel, masér

 

4) Kouč zdravého životního stylu, osobní manažer zdraví a odborník na výživové doplňky a dietoterapii. Osobní manažer zdraví by také měl mít schopnost rozpoznat kvality léčitelů a různých „zázračných“ preparátů a zabránit pacientovi aspoň v těch nejhorších chybách.

 

5) Psychologicko-karmický kouč - je to - v nejjednodušší podobě - taková vaše osobní vrba - na rozdíl od vašeho lékaře má čas rozebrat s vámi i ty největší detaily vašich problémů a při tom dokáže odhalit mj. i nečekané souvislosti s vaším onemocněním. To je však jen jeden z možných užitečných rozměrů tohoto kouče - dokáže odhalit vaše duchovní, duševní a morální problémy či vady a poslat vás případně ve správný čas např. k psychologovi nebo psychiatrovi nebo vám dát potřebný impuls pro osobní změnu. Dokáže vám také otevřít oči, co se týká správného hodnocení světa a správných postojů a hodnotových žebříčků. Je to také trochu léčitel - filozof, který jde napřed ve snaze pochopit lidskou společnost, úlohu člověka na Zemi a svět vůbec. Psycho-kouč vám také dokáže pomoci uvidět právě ty vaše osobní nedostatky, které vám brání přijmout správnou léčbu nebo které dokonce přispívají ke vzniku nemoci.

 

6) Šamani, vědmy, zaříkávačky, bohyně... Šaman je léčitel vycházející z určitých tradic, často vázaný na určitou lokalitu nebo komunitu, schopný v různých směrech překračovat úzkou léčitelskou specializaci, je to člověk s intuicí, nadhledem a schopností pojímat pacienta a nemoc komplexněji než bežný léčitel nebo lékař, včetně jeho společenských, ekologických, politických a duchovních parametrů. Učí pacienty vnímat přírodní energie a žít v rovnováze s nimi, se svým tělěm a celou přírodou, chápat a dodržovat dávné tradice, vracet se ke svým kořenům, vnímat svou existenci hlouběji, předávat zkušenosti, umění a poznatky starších dob a generací generaci dnešní atd. Šamani mají kromě léčitelské funkce i velký morální, sociální, politický a pedagogický dosah. V případě blížící se katastrofy na ni často upozorňují jako první, dokážou formulovat principy a cíle dalšího osobního i společenského rozvoje, zastupují funkci prognostického ústavu, psychologa, sociálního poradce a někdy i právníka.

 

7) Osobní přítel, který vás v těžké chvíli morálně a duševně podpoří a který vám dokáže říct (na rozdíl od falešných přátel) pravdu do očí

 

8) Osobní asistent - osobní hlídač, ošetřovatel, manažer zdraví, organizátor léčby - dbá, abyste dodržovali předepsané terapie, a pomáhá vám plánovat čas a zajišťovat transport, bezpečnost, hygienu, úklid či stravu. Dbá, aby se potřebné informace dostaly, kam mají, abyste nešli k lékaři v nesprávný termín apod. Pečovatel o malé nemocné děti, seniory a nepohyblivé pacienty. Osobní asistent může mít i institucionalizovanou či kolektivní (svépomocnou) formu (jako např. sdružení Anonymních alkoholiků či svépomocné sdružení žen YMCA)

 

9) Právní a sociální poradna - kolikrát žasnu, jak fundované právnické, sociální a medicínské rady dokáže poskytnout "obyčejná" kartářka či fytoterapeut a pomoci pacientovi zvládnou různé nástrahy života, které často s vlastní diagnózou ani příliš nesouvisí

 

10) Asistent lékaře/léčitele - vysvětlí pacientovi různé detaily diagnózy či terapie, na které lékař/léčitel neměl čas

 

11) Průvodce umíráním

 

12) Porodní asistent

 

13) Poradce pro otázky alkoholismu, nikotinismu a drogové závislosti

 

14) Bioenergoterapeut - léčitel, který pracuje přímo s energiemi a léčebným programováním. Existuje nepřeberně systémů této práce - tahy podle Džuny, škola reiki, práce s pomůckami (virgule, ankh), stimulace čaker, práce s energetickými dráhami aj.

 

15) Reflexní terapeut: akupunktura, akupresura, masáž reflexních plošek, různé kontaktní formy práce s energetickými drahami, uzly, body aj.

 

16) Fytoterapeut

 

17) Hypnoterapeut, sugestolog, (kosmo-psycho)energosugestolog

 

18) Jasnovidec - vidí věci minulé, současné i budoucí. Vidí správnou diagnózu nebo ideální lék či terapii. Jasnovidnému fytoterapeutovi stačí často navrhnout jedinou bylinku, protože hned vidí i výsledek jejího působení v konkrétním případě, zatímco běžný bylinář se pojišťuje sestavováním komplexních směsí a dalších terapií. Problém je v tom, že opravdu spolehlivým jasnovidcem je jeden ze sta, kteří se za něj vydávají. Jak jsem už ale uvedl, není od věci si nechat poradit ani od "obyčejné" dobré kartářky, přestože jasnovidná není vůbec (a využívá jen životních zkušeností a vlastností tzv. synchronních systémů) nebo jen částečně. Ve skutečnosti se nějaká forma jasnovidnosti či intuice časem rozvine u mnohy typů lékařů a léčitelů.

 

19) Médium - je jasnovidné jen v tranzu, resp. nejhlubším stupni hypnózy, není důležitý jeho názor, ale názor, který zprostředkuje "channelingem", kontaktem s jinou entitou, svým podvědomím, supervědomím, akášickou kronikou atd.

 

20) Energoinformační fytoterapeut - homeopat, odborník na Bachovy květy, práci s energií stromů aj.

 

21) Znalec léčitelů - je teoretik s praktickými znalostmi z terénu

 

22) Znalec terapií aplikovaných v regionu - je teoretik s praktickými znalostmi z terénu

 

23) Manipulační terapeut, chiropraktik

 

24) Odborník na právní a sociální aspekty léčení

 

25) Odborník na ekonomické/finanční aspekty léčení, léčebné pojištění apod.

Když budeme hledat vhodného léčitele, musíme si jednak uvědomit které funkce budeme nárokovat, jednak i na hledání lečitelů je vhodné najít odborníka nebo výběr s odborníkem konzultovat. Je dobré se - u lékaře/léčitele i u jednotlivých terapiích, léčiv a metod pídit po referencích. Musíme si také uvědomit, že lékař/léčitel nebude s nemocí bojovat za nás a musím se snažit zaujímat k prevenci i léčbě aktivní přístup. Třeba už tím, že se budeme i sami pídit po dostupných informacích.

Darius Nosreti

Související články


Poslední články autora

Darius Nosreti

Darius Nosreti

Píši o všem kromě hitparád populární hudby, nových aut a fotbalu. (Více témat viz u mne na Facebooku.)

Hledač pravdy, obdivovatel přírody, zajatec krásy a vzpružovatel pokleslé demokracie

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora