Prasočlověk?

pondělí 28. červenec 2008 22:47

V Číně se narodilo prase s opičí hlavou - možná jen zvláštní vada, možná jen malá genetická mutace, možná něco úplně jiného: http://www.novinky.cz/clanek/146000-v-cine-se-narodilo-prase-s-opici-hlavou.html    

Takže hypotéza: Za devět let došlo k takovému mentálnímu (astrálnímu, psychotronickému) propojení mezi majitelem a jeho prasnicí, že sele bylo utvářeno i podle lidského vzoru a představ (jak říkají pokročilejší - podle astrálního vzorce a účinkem vůle a síly představ). Případ je dalším důkazem existence Sheldrakeova morfického (morfogenetického) pole, morfické rezonance a banky morfických odrazů a vzorců v hyperprostoru morfického pole. Zdá se, že prase má i rozšířené čelní mozkové laloky, takže při troše štěstí bude mít zvýšenou představivost, fantazii, schopnost abstrakce, učení a duševního života. Z morálního hlediska však může jít o zrůdu. Takže bacha na to. Také si musíme uvědomit, že podle neoficiální (ale zažrané) křesťanské filozofie může jít o tvora na půl cesty mezi říší nešťastných, zatracených tvorů (= zvířat) a říší člověka (který je zatracen jen podmíněně a přechodně). Já si ovšem myslím, že zvířata jsou možná mnohdy šťastnější než člověk a z hlediska schopnosti koexistence s přírodou možná dokonce dokonalejší. Zároveň je člověkoprase možná důkazem, že geny nejsou všechno. Je ovšem možné, že k energoinformační transformaci částečně došlo i na genetické úrovni a že tedy nejde o jednoduchou, náhodnou mutaci nebo psychotronický či astrální vliv pouze na úrovni vnější formy. To by bylo třeba prověřit. Je možné, že zvíře v lidstvu obnoví poznatek, že mezi zvířaty a člověkem má být určitý odstup, jaký byl údajně dodržován v biblickém ráji. Jinak je totiž obtížné zamezit určité psychotronické kontaminaci. Někteří léčitelé se z podobných důvodů zdráhají léčit zvířata tzv. magnetickými tahy nebo doporučovat zooterapii. Psi budou možná v budoucnu žít s vlky ve volné přírodě a nikoho nenapadne si je chovat doma. Zvířata pro konzumaci budou jen lovena v přírodě jako kdysi. Možná ani nemusím připomínat, že podobný hybrid (astrální chiméra) je (nebo by byl) pro mnoho přírodních národů (např. Kirgizstán) ztělesněním ďábla a velmi špatným znamením, podobně jako z hlediska tradiční biologie vcelku mnohdy vysvětlitelné neobvyklé mezidruhové mutace. Zkusme nalézt nějaké paralely. Záhadolog Luboš Šafařík si vzpomněl, že se něco podobného před asi 10 lety vyskytlo na Domažlicku. A obličej měl podle něj vyloženě lidskou podobu. Doufejme, že ve svém archivu objeví fotku. Vzpomeňme si také na staročeský předpis pro stvoření raracha: Vejce černé slepice mělo být do vylíhnutí nošeno zašité v podpaží. Když pozorujeme psy, často narazíme na znaky polidštění. Dalmatinec, který se směje jako člověk. Štěňata, která si zobecňují souvislosti mnohem dříve, než by to odpovídalo psímu způsobu myšlení a učení se. Mé nové štěně si po první procházce spojilo vodítko s venčením a od té doby nosí vodítko v zubech vždy, když chce jít ven. Žádné instinkty, je to jednoznačné logické uvažování. I kocour napoprvé pochopil, že má chodit na noviny. Množí se také případy psů, kteří se naučili koncentrovat se na lidskou tvář a řeč. Je to až nepříjemný pocit být v kontaktu se zvířetem, které intenzivně analyzuje smysl naší řeči a mimiky. Tato zvířata ovládají desítky a někdy i stovky výrazů. Stačí se zvířetem denně několik hodin komunikovat. Něco se zvíře naučí a něco vnímá způsobem, o kterém zatím oficiální věda mnoho neví. Když i mým "obyčejným" psům řeknu: "Půjdeme na procházku nebo na zahradu," oba si na chodbě stoupnou ihned k těm správným dveřím. Četné vědecké pokusy dokázaly, že mluvící ptáci sice člověka napodobují, ale zároveň dokáží výrazy logicky používat. Z větší části je tato schopnost myslet zvířatům daná, ale někdy vidíme posun, který může mít na svědomí právě psychotronická kontaminace, prolnutí tzv. těla duše lidského a zvířecího.Ale existují již i náznaky a důkazy opačného přenosu: Lidé vychovaní zvířaty získali vlastnosti, které se nelze naučit a nevzniknou ani samy od sebe životem v přírodě. Stali se prostřednictvím nejen známých cest a sil částečně příslušníky zvířecího druhu. Také některá zvířecí božstva duchovně pokročilých kultur, např ve starém Egyptě, mohla získat svou podobu díky průniku člověka do duchovního světa zvířat. Lidé žijící v těsném spojení se zvířaty se někdy ve spánku setkávají s mysticky působícími nadzviřaty nebo, chcete-li, bohy se zvířecí podobou.(Napsáno pro: konference UFO na www.pandora.cz )

Darius Nosreti

Poslední články autora

Darius Nosreti

Darius Nosreti

Píši o všem kromě hitparád populární hudby, nových aut a fotbalu. (Více témat viz u mne na Facebooku.)

Hledač pravdy, obdivovatel přírody, zajatec krásy a vzpružovatel pokleslé demokracie

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora