Kolik syrských emigrantů je na Česko už moc?

pátek 5. prosinec 2014 17:13

Rozhovor s doktorem politických věd X. Y.

Já: Po zralé úvaze a zvážení všech pro i proti, jako i všech alternativních návrhů pomoci, s tím Prouzou musím souhlasit. Nepřijmout žádné Syřany dnešní situace těch lidí prostě neumožňuje. Za kompromisní považuji počty pět tisíc uprchlíků ihned a pět tisíc za rok.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/plus/ranniplus/_zprava/evropa-se-musi-o-migranty-podelit-navrhuje-statni-tajemnik-pro-evropske-zalezitosti-prouza--1424519

 

Politik: Po ještě zralejší úvaze navrhuji ještě kompromisnější řešení: Přijmout 4999 uprchlíků příští měsíc a za rok a dva dny pak dalších 5001... Miluju tyhle sociální inženýry!

 

Já: Ty uprchlíky nevyhnali sociální inženýři, ale válka.

 

Politik: Ale já komentoval tu Vaši "zralou" úvahu o počtu a době přijetí uprchlíků... ;-) A tu válku také nezpůsobili ti, kteří před ní prchají, ale obdobní sociální "inženýři"... Viz nedávná historie Sýrie...

 

Já: Počet syrských emigrantů přesáhl ke konci roku 2013 již 2 miliony osob a naléhavou humanitární pomoc v Sýrii potřebovalo více než 4 miliony obyvatel. Pokud si 2 miliony uprchlíků rozdělímě fifty-fifty orient (bez Číny a Ruska) a EU, pak na ČR podle počtu obyvatel vychází cca 20 000 uprchlíků. Takže moje číslo 10 000 s friendly-časovým rozložením představuje 50%-ní snížení spravedlivé zátěže (s ohledem na trestuhodnou nepřipravenost, vládní přizdisráčství a obtížně léčitelnou českou xenofobii). Součaně by se patřilo poskytnout roční pomoc na léčbu humanitární krize v Sýrii v (opět kompromisní) výši 1 miliardy Kč. Ale pokud se cítíte silný v kramflecích, můžete se, pane doktore, pokusit prosadit plnou zátěž - tedy 20 000 uprchlíků a roční pomoc ve výši 2 miliard Kč. Zdroj: http://admin.vzcr.cz/shared/clanky/20/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%202013.pdf

 

Politik: (Mlčí, přepočítává čísla.)

 

Já: Je to, jak právě vidím, kouzelné, že můj hrubý odhad se kryje nejen s uvedeným výpočtem podílu "na evropskou hlavu", ale i s původní českou navrhovanou kvótou. Takže já to považuji za velmi solidní číslo. "Původně se mluvilo o přijetí až deseti tisíc syrských uprchlíků. Současná kapacita uprchlických táborů je, jak řekl ministr Chovanec, 700 lidí." Z toho vyplývá, že v této těžké době je třeba požádat o součinnost všechny občany a zjistit, kdo je ochoten nějakou formou přispět k ubytování a integraci uprchlíků. Tuším, že v Itálii už k tomuto opatření - a zboření umělé, vnitrem úzkoprse a byrokraticky budované, zdi mezi uprchlíky a obyvatelstvem - přikročili.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/referendum-o-syrskych-uprchlicich-nebude-rozhodla-vlada-cesko-pro-ne-nema-kapacitu--1427113

 

Politik: Přistěhovalectví lidí s jinou mentální, kulturní a hodnotovou výbavou, navíc proti vůli většiny občanů, pokládám za věc, která by ve svých důsledcích přinesla více škody, než užitku. Žádnou morální povinnost vůči těnmto lidem pranic necítím, tu by měli cítit ti, kteří situaci v Sýrii a na Blízkém východě dokonale "rozesrali", neb to bylo výhodné pro jejich momentální zájmy...

 

Já: Ani chvíli, pane doktore, nepochybuji o tom, že vůči těmto trpícím pranic necítíte.

 

Politik: Darie, co cítíte k dalším milionům trpících na celém světě? Kdy jste si naposledy vzpomenul na oběti haitského zemětřesení, stále žijících v nelidských podmínkách a kolik tamních obyvatel máme přijmout? Kolik Indiánů z jihoamerických deštných pralesů, které ničí těžba dřeva? Kolik afgánských či iráckých dětí ? Kolik Somálců a kolik Indů ze slumů? Také Tibeťany bychom mohli houfně nastěhovat třeba na Ostravsko... A za dvacet třicet let můžeme houfně přijímat Francouze z okolí Marseille...

 

Já: Jen malou poznámku: Největší pomoc uprchlíkům poskytla země "z osy zla" - Írán. Kde se pak podle tohoto měřítka nyní nachází Česko? Nejsme náhodou přímo v kloace zla?

Zdroj: http://www.amnesty.cz/z896/svetovy-den-uprchliku-smutne-rekordy

 

Politik: Darie, to ale není odpověď na moji minulou otázku... Já se ptal, co konkrétně pro ty výše jmenované uděláte Vy? Kolika z nich nabídnete soužití ve Vašem bytě či kolika z nich budete platit obědy nebo nabídnete práci? Jinak jde o soucit a solidaritu za cizí peníze...

 

Já: No, momentálně přemýšlím, které lidi bych vyměnil za ty Tibeťany. Nebudete věřit, ale pár už jsem jich našel! ;-)

 

Politik: Ano, všechny úhybné manévry užívané v rámci diskuse za ta desetiletí znám... ;-)

 

Já: No, ona sama o sobě je ale inteligence dost na houby, upřímnou soustrast!

 

Politik: Darie, vždy mne nesmírně potěší, když diskutující se mnou přejde od argumentace ad rem k argumentaci ad personam... :-)

 

Já: A já zase zastávám stanovisko: Co dobréhu učiníš, pusť to po vodě.

 

(Kráceno)

 

Darius Nosreti

Související články


Poslední články autora

Darius Nosreti

Darius Nosreti

Píši o všem kromě hitparád populární hudby, nových aut a fotbalu. (Více témat viz u mne na Facebooku.)

Hledač pravdy, obdivovatel přírody, zajatec krásy a vzpružovatel pokleslé demokracie

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora