UFO - závěrečná zpráva

čtvrtek 20. listopad 2014 23:23

Shrnutí - přednáška pro konferenci záhadologů v Hlohovci, 2014

Vážení přátelé,
sleduji problematiku UFO souvisleji už 20 let, tak bych se s vámi rád podělil o své názory a přijaté konvence v této oblasti záhadologie. Pokud by se vám zdálo, že zmiňuji i některé banality, nezoufejte, i jejich opakování může mít svůj význam.
První takovou banalitou, kterou téměř bez výsledku omíláme už řadu let, je tato: V lidovém povědomí termín UFO splývá s létajícími technickými prostředky mimozemských inteligentních bytostí, tedy hovorově s tzv. "létajícími talíři". Takže poznámka pro úplné laiky: UFO v odborné terminologii  neznamená létající talíř. A i kdyby náhodou jako létající taliř vypadal, tak s největší pravděpodobností nejde o létající technický prostředek mimozemské civilizace. A i kdyby čirou náhodou o létající prostředek mimozemšťanů šlo, tak je to – až do předložení zcela nezvratných důkazů – stále jen UFO. V krajním případě UFO, který jen vypadá - podle něčího subjektivního názoru – jako technický objekt.


Jak to všechno začalo? Dovolte ocitovat z Wikipedie z hesla, do nějž také občas přispívám, ale z odstavce, který má na svědomí někdo zcela jiný:
Novodobá éra UFO začala v roce 1947. Toho roku letěl americký obchodník Kenneth Arnold 24. června svým soukromým letadlem nedaleko hory Mount Rainier ve státě Washington. Nahlásil, že spatřil devět velmi jasných objektů letících neuvěřitelnou rychlostí před štítem hory Rainier směrem k blízké hoře Mount Adams.Jeho pozorování získalo vzápětí velký ohlas ve sdělovacích prostředcích. Arnold později o objektech řekl, že letěly jako talíře, když je hodíte nad vodu, že byly ploché jako pekáč na koláče, že měly tvar půlměsíce, vpředu oválného a vzadu vypuklého a že vypadaly jako velký plochý disk. Tento jeho popis přejatý místním deníkem vedl k lidovému označení neznámých létajících strojů jako létajících disků či létajících talířů.

Toto první významné novodobé pozorování nese příznaky (indície, markery) a důkazy, že jde, lidově řečeno o „pravý UFO“, tedy, že se pravděpodobně nestane, že někdo přijde z nějakým tzv. „přirozeným“ vysvětlením. Filozofové nás upozorňují, že dříve či později se ukáže, že vše, co se na Zemi děje je „normální“ a „přirozené“. Co si tedy pod pojmy „pravý UFO“ a „přirozené“ vysvětlení představujeme? A jak můžeme označit UFO jako „pravděpodobně pravý“, když samotný název „UFO“ znamená objekt, který jsme neidentifikovali?

UFO nerozdělujeme podle původu, protože jejich původ je neznámý. Můžeme je však obecně dělit do šesti tříd podle původu předpokládaného. Určení podle tohoto dělení je třeba vždy vázat na určitého pozorovatele/hodnotitele či jejich skupinu (tedy kdo a případně i proč toto předpokládá) a je třeba si uvědomovat subjektivní hodnotu takového zařazení.

Třída A (tzv. hlavní třída): UFO vzniklé zcela nebo částečně působením dosud neznámých nebo nedostatečně vysvětlených přírodních sil a zákonů
Třída B: UFO vzniklé kombinací známých přírodních sil a vysvětlitelné kombinací známých přírodních zákonů
Třída C: UFO mimozemského inteligentního původu
Třída D: UFO pozemského inteligentního původu (lidská civilizace, nelidská civilizace, paralelní lidská civilizace, lidská pozemská civilizace z jiného času, časoprostoru - např. vyššího, paralelního prostoru)
Třída E: UFO relativně nemateriálního původu (paranormální, psychotronický, duchovní jev)
Třída X: Pozorovatel/zapisovatel si netroufá určit ani přibližně žádnou z předcházejících tříd.


 Vidíme, že třída A je jasným případem „pravého UFO“. (Ve hře jsou převážně jen neznámé a dosud nevysvětlitelné přírodní síly a zákony.) Ale ani to neznamená, že musí jít o technický výrobek mimozemšťanů nebo dokonce o technický produkt vůbec. Navíc, co není vysvětlitelné dnes, může být vysvětlitelné zítra. A i zákony, které se nám dnes mohou zdát jako nemateriální, či nepochopitelné, může zítra vidět lidstvo jinak.
Třída B (tedy UFO vzniklé kombinací známých přírodních sil) je naopak na první pohled jasným adeptem na pozdější „přirozené vysvětlení“. Jenomže, když si tuto třídu představíme ve všech jejích možnostech, vídíme naopak, že i mimozemšťané mohou využít zcela nám známé přírodní síly nezvyklým způsobem, v nečekané kombinaci. Navíc se teoreticky můžeme setkat také s UFO, který není produktem mimozemských civilizací, představuje pouze známé přírodní materiály, síly a zákony, ale není častečně nebo zcela pozemského původu. Objevil se tu dejme tomu z paralelního prostoru, z nějakého relativně neznámého pozemského extrémního prostoru nebo objekt prostě připutoval z jiné planety, hvězdy či mezihvězdného prostoru.
Třída C: UFO mimozemského inteligentního původu. Tady se nám zdá, že už ani „pravější UFO“ být nemůže. Jenomže mimozemšťan nás může klidně převézt a poslední etapu cesty může absolvovat na prostředku nám důvěrně známém, třeba na padáku nebo rogalu. Což by nepochybně všechny fanoušky létajících talířů rozladilo.  Je třeba mimozemšťanům vzkázat, že až se odhodlají k oficiální návštěvě, musí to být se vší parádou a že na žádné improvizace nejsme zvědavi. Další problém je (při detailnější analýze třídy) spojený s pojmem „UFO technického původu“. Protože technologie mimozemšťanů může být tak vyspělá, že pro nás bude na první i druhý pohled něčím naprosto netechnickým, exotickým, magickým či třeba duchovním.
Třída D představuje UFO pozemského inteligentního původu. Tady máme pro změnu problém s pojmem „pozemský“. Je paralelní prostor nebo celý nějaký paralelní svět nebo zcela extrémní a neznámý pozemský prostor (např. v hlubinách zemské kůry) vyskytující se  na Zemi nebo v jejím „bezprostředním okolí“ dostatečně pozemský, abychom mohli produkt tam žijícího inženýra (který navíc může mít značně odlišné geny) za „přirozeně vysvětlitelný“? A co inženýři případně zapomenutí nějakou dávnou pozemskou civilizací třeba v hlubinách pozemského měsíce? Jsou to vůbec ještě pozemšťané a bude jejich produkt tzv. „přirozeně vysvětlitelný“?  Podobný zmatek v třídění nám může přinést i návštěva z daleké (byť pozemské) budoucnosti nebo z vyššího (byť relativně pozemského) časoprostoru.  
Třída E: UFO relativně nemateriálního původu (paranormální, psychotronický, duchovní jev). Tato třída vypadá zatím docela bezpečně, tady při troše štěstí ještě pár let vystačíme s pojmem „právý, přirozeně nevysvětlitelný UFO“. Tedy přinejmenším do doby než oficiální věda vtrhne i do této oblasti a nenechá tam kámen na kameni. Nebo do doby, než k takovému UFO přistoupí nějaký všetečný fanda a prohlásí: Co je na tomto objektu pravého, když si na to nemohu ani pořádně šáhnout. Navíc část této kategorie spadá pod pojem pozemské či mimozemské inteligence, protože i některé typy inteligence vykazují relativně nemateriální aspekty – například člověk vykazuje zjevné či skryté paranormální schopnosti.
Takže jedinou opravdu spolehlivou třídou nám zůstává třída X:  Pozorovatel/zapisovatel si netroufá určit ani přibližně žádnou z předcházejících tříd. … Jenomže za pět minut po něm může přijít jiný pozorovatel, zapisovatel či analytik a nějakou hypotézu pro daný objekt navrhnout. Takže teď, když jsem se vám snažil přiblížit význam tzv. pravděpodobných tříd si nejsem jistý, zda celý problém nedělají ještě složitějším.


Navíc UFO inteligentního původu můžeme dále dělit na
* technického charakteru (tech.)
* energoinformačního (resp. psychotronického) charakteru (EI)
* relativně materiálního charakteru (RM)
* relativně nemateriálního charakteru (např. projekce UFO z vyššího prostoru; RNM)
* časově, prostorově, resp. časoprostorově přítomného charakteru (TSP)
* průnik či průmět z jiného času, prostoru (např. paralelního prostoru) resp. vyššího (časo)prostoru (OTS)
* armádního či špionážního charakteru (army, spy)
* civilního charakteru (civil.)


UFO technického charakteru může být řízeno
* živou posádkou lidské nebo srovnatelné pozemské nebo srovnatelné mimozemské inteligence (do této kategorie patří i psychotronické řízení, pokud je ovládající subjekt na palubě)
* posádkou zvířecí nebo nižších organizmů
* dálkově technickými prostředky
* dálkově psychotronickými prostředky (paranormálně)
* automaticky, kyberneticky, např. pomocí elektronických systémů
* biokyberneticky, resp. umělými biologickými systémy
* kombinovanou technikou


Neidentifikované létající objekty se obecně – podle tvaru - třídí do několika skupin:
* UFO diskovitého, oválného nebo talířovitého tvaru (Létající talíře)
* UFO trojúhelníkového tvaru (Černé trojúhelníky)
* UFO podlouhlého válcovitého tvaru (Doutníkové UFO)
* UFO jiných tvarů (bumerangový, sférický, diamantový, srpovitý, vejčitý, kulový, foo fighter a další)


Doktor J. Allen Hynek vytvořil moderní systém kategorizace UFO (řazení do skupin) podle podmínek během jeho pozorování. Za první rozřazovací kritérium považoval vzdálenost od neidentifikovaného předmětu. Pokud je větší než 500 stop (cca 150 metrů) dělí se UFO do těchto tří kategorií:
* Noční světla (Nocturnal Lights, NL): podivné světelné jevy viděné v noci
* Denní disky (Daylight Discs, DD): kovové nebo jiné zdánlivě pevné a kompaktní disky viděné za denního světla
* Radarové/vizuální případy (Radar/Visual Cases, RV): zaznamenané radarem i očitými svědky


V případě, že se svědek octne ve vzdálenosti menší než 500 stop (150 metrů), spadá podle Hynka svědectví do kategorie blízké setkání (Close Encounter, CE):
* Blízké setkání prvního druhu (CE1; CE-I): svědectví UFO, které nezanechalo žádné stopy
* Blízké setkání druhého druhu (CE2; CE-II): svědectví UFO, které zanechalo stopy nebo bylo zaznamenáno na radaru
* Blízké setkání třetího druhu (CE3; CE-III): svědectví UFO a jeho posádky
* Blízké setkání čtvrtého druhu (CE4; CE-IV)): Případy, kdy byli do UFO uneseni lidé


Jaká nejčastější konkrétní tzv. přirozená vysvětlení různí autoři postupně na Wiki uvádějí
* pozorování letadel zvláště při startu nebo přistávání, vzducholodí nebo meteorologických balonů v neobvyklém nasvícení nebo pozorované pod zvláštním úhlem
* pozorování raket, družic často v okamžiku jejich zániku v atmosféře
* atmosférické jevy jako neobvyklý tvar mraků, sluneční a měsíční hallo, polární záře, krystalky ledu ve vysokých vrstvách atmosféry a mnohé další
* astronomická tělesa – Měsíc, planety (hlavně Venuše), hvězdy…
* kulový blesk
* hořící bahenní plyny
* pád meteoru
* světla reflektorů nebo laserových efektů odražená mraky, vzdálený ohňostroj…
* hejna tažných ptáků
* halucinace
* úmyslné falešné hlášení s cílem finančního zisku, šíření dezinformace, vlastního zviditelnění nebo i z důvodu duševní poruchy
* fotomontáže či vytváření falešných důkazů
* malý objekt blízko objektivu působící jako velký v pozadí (hmyz, pták, prachové částečky, nečistota na objektivu aj.)
* malý objekt ve sluneční koróně působící jako velký v pozadí (hmyz, ochmýřená semena aj.)
* chyba na fotografickém materiálu
* chyba při vyvolávání
* chyba při elektronickém zpracování
* neúmyslná dvojitá expozice


Některá vysvětlení lze shrnout do kategorie „spekulativní vysvětlení“
* zkoušky vysoce utajovaných letadel založených na nově vyvinutých technologiích nebo nových principech pohonu (teorie spiknutí).
* dosud neobjevený, resp. (oficiální či neoficiální vědou) nedostatečně prokázaný přírodní úkaz
* návštěvy kosmických lodí (resp. přistávacích modulů těchto lodí) cizích vesmírných civilizací
* návštěvy lidí z budoucnosti, schopných cestovat v čase (např. prostřednictvím tech. zařízení připomínajícího létající zařízení nebo plnícího i funkci létajícího zařízení)
* návštěvy pozemšťanů, kteří však žijí mimo pozornost naší civilizace (např. v paralelním prostoru, vyšším časoprostoru, v extrémním prostředí - např. pod zemí), kteří jsou případně příslušníky alternativní civilizace.
* kvantové jevy v makrosvětě
* lokální topologická porucha
* spontánní manifestace energie a hmoty z hyperprostoru materiálního (např. z vyššího časoprostoru)
* spontánní manifestace energoinformace z hyperprostoru morfické rezonance (manifestace formálního pole)

Kdybych měl uvést nejzásadnější posun v poznání problematiky UFO za posledních 20 let, uvedl bych asi poznatek, který jsme nezávisle na sobě jako vysoce pravděpodobný publikovali v Česku (zejména jde o záhadologa pana Hrušku) a později vědci v Japonsku.

Podle těchto badatelů, a musím přiznat, že i podle mne, je se značnou pravděpodobností podstata hlavní třídy UFO totožná s podstatou kulového blesku, podstatou hlavní třídy USO (USO = Unidentified Submerged Objects - neidentifikované ponořené objekty) a podstatou pravých (nefalšovaných) tzv. kruhů v obilí (CC).

Ke kruhům v obilí si dovolím jednu možná nedůležitou poznámku: V posledních 10 letech nás média zasypávají velkým množstvím nepravých obilných kruhů, často vizuálně zajímavých, ale většinou nerespektujících ani základní přírodní „pravidla“ tvorby pravých kruhů, dokonce ani nejzáklanější pravidlo cesty nejmenšího odporu. Želbohu autorům těchto podvrhů skočili někteří badatelé na lep a přetiskují jejich fotografie a schémata na svých stránkách a ve svých článcích.

A nyní se dostávám k závěru tohoto stručného shrnutí. Měl bych se zde asi pokusit učinit nějaké shrnutí ve smyslu, zda tu nějaké létající prostředky mimozemského původu nebo aspoň nějaké mimozemšťany máme.

V 90. letech byla provedena ve Francii rozsáhlá studie pracovní skupiny COMETA, která analyzovala data sbíraná již od 50. letech po současnost. Výsledkem bylo, že v roce 1999 byla vydána Zpráva COMETA. Zpráva konstatovala, že přibližně 5% ze studovaných UFO případů, byly naprosto nevysvětlitelné. Jako nejlepším vysvětlením pro tyto případy byla zvolena mimozemská hypotéza.

Tento závěr byl podle mne chybný. Drtivá většina tzv. pravých a „přirozeně nevysvětlitelných“ UFO byla (a dodnes je) nevysvětlitelným přírodním jevem.

Podobnou a podobně kvalitní analýzu má údajně k dispozici i americká administrativa. Jejím nedostatkem je opět v podstatě zejména závěr (který si ale možná jen pro sebe udělali  někteří konkrétní představitelé americké adminmistrativy): Drtivá většina tzv. pravých a „přirozeně nevysvětlitelných“ UFO byla připsána na vrub tzv. extrémofilům. Tedy příslušníkům hypotetické paralelní pozemské civilizace. Tedy jakýmsi domácím cizincům, skoromimozemšťanům z hlubin Země. Chápu, které indície a které amatérské americké záhadologické studie mohou vést (a to i při seriozním vědeckém přístupu) k těmto mylným závěrům a přiznávám, že přítomnost extrémofilů nelze spolehlivě vyloučit. (Je však možné, že jiný typ mimozemšťanů považují pro některé zvláštní technické i netechnické schopnosti Američané za pozemské extrémofily.) Jen musím opakovat, že mnohem pravěpodobnější je podle mého soudu, že drtivá většina tzv. pravých a „přirozeně nevysvětlitelných“ člověkem pozorovaných UFO byla nevysvětlitelným přírodním jevem a ne dopravním prostředkem kohokoliv. Tedy  byla položkami výše uvedené třídy A.


Možná vás zklamu, ale já se po 20 letech nedostal ani tak daleko jako jasnovidka Vanga, které jsem si vždy velmi vážil a která říkala zhruba toto: Jsou tady, v některých obdobích moderní civilizace byly jejich aktivity (ale spíš jen ve smyslu pohybu po naší planetě) velmi silné, ale my je nemáme možnost až na naprosté výjimky vidět a slyšet, oni také nemají zájem nám příliš mnoho věcí sdělovat, ba ani nás nějak příliš ovlivňovat.

Nejsem jasnovidec, proto za sebe říkám jen toto: Buď tu jsou, a nebo nejsou. Ale pokud tu jsou, pak bude rozumnější, když budeme jejich přítomnost brát spíš jen jako přítomnost nějakých neviditelných a v podstatě nedosažitelných duchovních bytostí, a ne jako přítomnost sobě rovné civilizace. I pokud tu jsou, tak příliš nedoufejme, že nalezneme část jejich dopravního prostředku či jejich případné stavby v naší blízkosti, nebo že nám skrze agrosymboly nebo jinak budou malovat nějaké zevrubné poselství nebo nedejbože dokonce předávat nějaké technické vynálezy (lidstvo si zatím neví rady ani s těmi, ke kterým se dopracovalo samo). Nakonec i sama Vanga prohlásila, že ke skutečnému „oficiálnímu“ zachycení zpráv a posléze i přistání mimozemské civilizace, jak my si to představujeme, dojde až za mnoho desítek let, čeho se nikdo z nás s největší pravděpodobností nedožije. A to je trochu pesimistická, ale nejspíš velmi pravdivá tečka za touto přednáškou.


Děkuji vám za pozornost.

 

Darius Nosreti

Související články


Poslední články autora

Darius Nosreti

Darius Nosreti

Píši o všem kromě hitparád populární hudby, nových aut a fotbalu. (Více témat viz u mne na Facebooku.)

Hledač pravdy, obdivovatel přírody, zajatec krásy a vzpružovatel pokleslé demokracie

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora