Návrh transformace Církve svaté pro 21. století

středa 8. leden 2014 08:04

Základní korekce pro návrat Církve svaté na stanovisko pravdy

 

  1. Je ustoupeno od dogmatu vrozené božské podstaty Ježíše Krista. Ježíš byl zrozen jako člověk a pokud za života dosáhl božského osvícení, případně stotožnění se s božskou podstatou, měl na tom osobní podíl. V čase zrození nebyl Bůh v Kristově duši přítomen více než obvykle.

  2. Je ustoupeno od požadavku celibátu pro kněží (zůstává nutnou podmínkou pouze u dobrovolných členů mnišských řádů)

  3. Homosexualita, homosexuální projevy a svazky nemohou být apriorně odsuzované jako něco nepřirozeného nebo hříšného

  4. Možnost posvětit homosexuální svazek je v rozhodnutí každého jednotlivého kněze, podle jeho vlastního svobodného svědomí a vědomí.

  5. Mnohoženství, cizoložství a sexuální styk muže s více ženami není možné apriorně posuzovat jako něco nepřirozeného nebo hříšného, není možné při církevním sňatku požadovat slib trvalé věrnosti.

  6. Poslední pomazání je možné zemřelému udělit, k litování hříchů a cestě ke spáse a Bohu jej vyzvat a za spásu jeho duše se modlit ještě do 48 hodin po smrti fyzického těla (u silných, zdravých jedinců, u kterých došlo k náhlé smrti i do 72 hodin); má se od nynějška za to, že prostřednictvím těla duše má možnost lidská duše setrvávat na Zemi ještě do 48 hodin po smrti fyzického těla.

  7. Tradice související se zmrtvýchvstáním Krista budou minimálně rámcově dodržovány, ale Církev fakticky ustupuje od názoru, že fyzické Ježíšovo tělo bylo „vzato na nebesa“, jakožto zastaralého a nepravdivého. Ježíšovo tělo bylo tajně vydáno matce Marii a pohřbeno doma nebo na Východě.

  8. Hospodaření církve musí být transparentní a kontrolovatelné státními orgány příslušného státu

  9. Církev je proti jaderné energetice a historicky již způsobené utrpení člověka následkem využívání jádra považuje za dostatečný důlaz o její škodlivosti a nelidskosti. Církev vyzývá všechny křesťany k aktivní účasti v hnutí za zrušení jaderných zbraní a jaderného průmyslu.

  10. Církev si uvědomuje nebezpečí neutuchajícího Syrského konfliktu pro mír v Evropě a Asii a bude se zasazovat za zákaz dodávek zbraní na její území. Církev vyzývá všechny křesťany k aktivní účasti v hnutí za ukončení Syrského konfliktu a za zákaz dodávek zbraní do Sýrie.

Darius Nosreti

Související články


Poslední články autora

Darius Nosreti

Darius Nosreti

Píši o všem kromě hitparád populární hudby, nových aut a fotbalu. (Více témat viz u mne na Facebooku.)

Hledač pravdy, obdivovatel přírody, zajatec krásy a vzpružovatel pokleslé demokracie

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora