Chraňte své stromy, ale jak?

pátek 30. srpen 2013 18:52

http://www.lipovylist.estranky.cz/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako jeden z prvních zneužil nový zákon o kácení stromů

     V naší čtvrti dílem zásluhou dravých podnikatelů, dílem zásluhou obce i kraje už pěkných pár let mizí ty největší, nejkrásnější a nejpamátnější stromy. Začalo to skácením obří památné vrby před kostelem Panny Marie Královny a o pár let později likvidací nádherné exotické  katalpy kousek vedle. Kmen vrby byl dokonale zdravý, minimálně v celé ploše řezu. Katalpa, rovněž zdravá, zejména když kvetla, podivuhodně ladila s bílým novorenesančním kostelem a secesní farou. A vrba byla pamětníkem snad celé historie moderních Mariánských Hor. Co naplat - vrby (spolu s topoly a osikami) nějaký inteligent zařadil mezi "méně bezpečné dřeviny" a katalpa prostě musela ustoupit smělým přímkám v plánu revitalizace zeleně - tedy aleji nových mladých stromků. Slabou útěchou je, že nové stromky aspoň neschnou, co se nedá říct o řadách buxusů a doubcích na sousední Korunní ulici - neduživých doubcích živořících v betonových "plivátkách", která nahradila dřívější vitální lipovou alej. Nádherný mohutný kanadský topol u naší firmy zase musel ustoupit zájmům dravých podnikatelů.

 

     V našem bloku bylo hodně zahrádek, ale jak se mezi uživateli domů začali - na úkor bývalých obyvatelů - prosazovat podnikatelé, zahrádky začaly mizet a místo nich dnes převažují betonové plochy, sloužící většinou jako parkoviště.  A tak zatímco obec a město s velkým halasem organizují kampaně za rozšíření zeleně, betonové a asfaltové plochy se ve skutečnosti rozrůstají a rozrůstají a pomáhají v létě přitápět v našem městském pekle. 

 

     V našem bloku rostly dva úctyhodné stromy - jasan a dub. Už je tam jen dub. A možná už v tuto chvíli také ne.  Víc jak stoletý jasan stával na protějším pozemku, na zahradě, která spojovala ostatní zahrady s parčíkem na náměstí, v krásné zahradě mateřské školy, a nikdo z něj nějaký zvláštní užitek neměl. Přesto jej všichni  mlčky respektovali. Přeci jen tlumil příval hluku a prachu z náměstí, přeci jen občas zmírnil sálající letní slunce, přeci jen vlhčil vzduch a odebíral vodu hromadící se na ostravském všudypřítomném jílu, přeci jen na něm občas usedali straky, datlové, hrdličky a sýkorky (vlastně to byl takový malý ptačí ráj). Přeci jen byl největší a nejstarší široko daleko. V noci jeho duše tančila s dušemi spících a vyměňovala si s nimi sny a energii, ve dne zachytávala a mírnila nešťastné, zlostné i úzkostné  pohledy, rozdávala naději a mír a vytvářela pěknou přírodní kulisu našemu uspěchanému životu. Pak přišla firma nějakých rychlozbohatlíků s plánem největší zahradu v našem bloku vybetonovat a strom pokácet a  kousek od jeho místa  postavit  velkou obchodní budovu s mnoha kancelářemi. Jasan si poslední jaro v květnu, v plném jarním slunci, už celý v nádherné svěží zeleni, ještě naposled oblékl smuteční bílý sněhový oděv a za pár měsíců přišla parta řízená nějakým nebezpečně vypadajícím mafiánem v černém a strom pokácela. U paty kmene zel jeden hnijící otvor. Ten bylo možné ošetřit a strom zachránit, ale budiž - nechal jsem to plavat - strom byl přeci jen nemocný. Neposílal jsem stížnosti, nehledal jsem viníka. Ale že strom vykácen být neměl, to cítili všichni místní obyvatelé a já to tak cítím dodnes. Na podzim přišla bouře a shodila vedlejší akát. Jasan už tu nestál a nebránil přístupu větru do zahrad. Jen čirou náhodou strom nespadl na vedlejší vilku a její obyvatele.

 

      Přišla krize a parta zbohatlíků o své miliony zase rychle přišla. Ještě najatá firma stihla na dně vyhloubené široké jámy vybetonovat za milion a pár set tisíc základy a pak stavba začala pustnout. Po pěti letech od vykácení stromu máme uprostřed naší čtvrti na místě krásného a potřebného stromu jen plevel a nestabilní jámu s rákosím a vodou  plnou komárů sužujících okolí.

 

      V tuto chvíli začala parta dřevorubců motorovými pilami zpracovávat i náš dub, strom, který stojí mnohem blíž k našemu domu a mnohem bezprostředněji nás a naše prostředí ovlivňuje, než mohl zmíněný jasan, a zítřejší den už bude nejspíš po něm definitivně. Dřevorubci záměrně začali své zhoubné dílo před začátkem školního roku a v pátek, ke konci pracovní doby, nejspíš, aby to co nejméně lidí vidělo - a i kdyby - aby si neměli kde stěžovat. Parcela patří krajskému úřadu a chce zde stojící dům - s použitím peněz Evropské unie - zrekonstruovat a dát do užívání šesti vozíčkářkám, aby poznali i jiný život než jen za zdí ústavu a pod dozorem zdravotníků a ošetřovatelů. O kácení stromu však nevěděli v převážné většině ani obyvatelé bloku, ani budoucí obyvatelky a nejspíš ani charita z Hlučína, která bude dům nejspíš po jeho rekonstrukci spravovat.  Rozhodl o tom anonymní "krajský úřad". Tedy virtuální osoba, která neví, že pokácením dubu se zejména rekonstruovaný dům zbaví stínu a zásadním způsobem se tak zhorší životní podmínky jeho nových obyvatelek, a, pravda, i nás v domě vedlejším. V Paříži významně klesá cena nezastíněných domů - díky stále extrémnějšímu počasí jsou i v Paříži léta stále teplejší a - stejně jako v Ostravě - se mnohé domy stávají v létě neobyvatelnými. A tak krajský úřad znehodnocuje nemovitost, kterou mu obyvatelé svěřili do správy. A tak se ptám, žijeme v demokracii nebo ve fašistické republice, když obyvatelé nestojí krajskému úřadu za slovo a když se stále více věcí dělá vlastně proti prokazatelnému a oprávněnému zájmu lidí? Kdyby byl dům ve vlastnictví fyzické osoby, měl bych koho přesvědčovat o nesmyslnosti a škodlivosti zásahu proti stromu. Ale koho mám přesvědčit, když jde o krajský úřad? Zástupce tohoto úřadu na stavbě, pan Holý mi potvrdil, že vlastně není přesvědčovat koho. Rozhodnutí je platné  basta!

 

     Stihl jsem ještě zavolat hlídku z Inspekce životního prostředí, ale ti, ač by z odborného hlediska zjevně námitky mohli mít, z hlediska dodržení zákona mohli jen kývat hlavou. Stihl jsem zavolat i novinářku, ale ta mohla jen likvidaci stromu začít smutně zaznamenávat. Stavební policii a statika jsem už v práci nestihl. Na obci byli, ale tvrdili, že o tom rozhodují definitivně jen na magistrátě, ale tam už ani na jednom z poskytnutých čísel ve 14.30 nikdo nebyl.

 

     Likvidaci stromu zahájil nepřímo již podnikatel pan Čermák, když postavil pár centimetrů od něj zeď. Kde byli odborníci, když mu to bylo povoleno? Nikoho ze zodpovědných nenapadlo, že strom tak dostanou do úlohy škůdce, který bude časem do zdi tlačit. To se zatím nestalo, ale nezasvěceným se teď může zdát, že strom roste na nevhodném místě přitom nevodně byla postavena zeď. Pan Čermák přemýšlel každý rok o tom, jak se už konečně stromu zbavit, aby mu nešpinil dvůr listím a nezanášel rýny. Ale smrt se rozhodla, že mu to neumožní a do čela útoku se postavil z neznámých důvodů krajský úřad. "Je váš, pánové," pokynul trochu teatrálním gestem dřevorubcům směrem ke stromu zástupce úřadu pan Holý, když zástupci Inspekce kapitulovali a mojí ženě to připadalo jako ortel kata. Já si pro změnu vzpomněl na jednoho z Hitlerových pomocníků, který nechal kvůli stavbě Hitlerovy chaty vystěhovat rodinu sedláka a srovnat jeho dům se zemí, aby šéfovi nekazili výhled. Až se tu příští rok budou vozíčkářky smažit v letním slunečním úpalu a koukat do zdi, přijdu se jich zeptat, zda vědí, komu za to vděčí.

 

     Musím říct, že pokácení dubu beru jako neodpustitelný podraz - od kraje, jehož zástupce mi již při sjednávání souhlasu pro územní plán potvrdil, že strom bude zachován,  i od stavebníků, kteří mi ještě před měsícem tvrdili, že dub bude jen zdravotně prořezán. A nejde náhodou v některém případě o podvod nebo zneužití pravomoci veřejného činitele? Budu žádat o konzultaci Českou policii. Nevidím v chování, kdy je pokácení stromu avizováno jako "zdravotní prořízka", rozdíl se "zdravotními koupelemi" vězňů koncentračních táboru. Zejména když je kácen strom "na živo" mimo vegetační klid, i s budkou, ve které se ještě minulý týden snažil zahnízdit pták. Je to mrzuté, že právě krajský úřad, který by měl být příkladem, se dopouští takové prasárny. Nechci vidět, jaký šok dostane moje matka, až se vrátí za týden z chaty - velmi se jí do dotýká každý takový zásah proti stromům. Nedávno prohlásila, že už přestala mít ráda i jaro, protože na jaře se vždy ukáže, které stromy v době vegetačního klidu zase zmizely. 

 

     A začnu přemýšlet i o tom, proč firma Stavos - stavba používá technologie, díky kterým jsme museli poslouchat 3 týdny od 7 do 14 hodin denně rachot sbíječek, proč si pod naše okno umístili smradlavý záchod a proč vrtají do naší "společné" zdi a nepostavili si ve "svém" domě zeď vlastní. A na co vlastně potřebujeme parazitický krajský úřad, v kterém vlastně nikdo za nic nezodpovídá, nikdo za nic nemůže a nikdo o ničem nepřemýšlí? A jak je možné, že se taková zvěrstva dějí v obvodě, kde starostuje architektka (Liana Janáčková)? A jak mohlo žádat o titul město kultury město, které se takto chová ke svým stromům a doslova je vraždí? A nejsou náhodou díky podobné morálce vražděni v Ostravě i lidé? A skutečně existují svědci, kteří dosvědčují, že v některé ostravské nemocnici byla přinejmenším do roku 2003 vykonávána nevyžádaná eutanázie, kterou je v některých případech možné označit jako vraždu. Také se budu sám sebe ptát, jestli by stromů hodně vadilo, že se na kandidátku ČSSD nedostal primátor Petr Kajnar.  A hlavně začnu přemýšlet o zločinu, kterým bylo přijetí nového zákona, chránícího gaunery ničící naše cenné stromy. Zákona, který umožňuje pokácet i strom velmi starý, významný, důležitý pro místní klima a zcela zdravý.

 

     Naši předkové si u domů vysazovali památné lípy, nedávno jsem některé z nich viděl u starých stavení v Kunvaldu, nikoho ani nenapadlo je kácet, spojovali s těmito stromy štěstí svého rodu a památku na něj. Národ, který dovolí křesťanským a ateistickým kolonizátorům zničit své odvěké tradice, sám sebe odsuzuje k zániku. Některé tradice křesťanství alespoň v pozměněné formě zachovalo, některé však zanikají - a s nimi i naše češství. Zločinci a technokraté na úřadech tento morální úpadek urychlují.

Darius Nosreti

Poslední články autora

Darius Nosreti

Darius Nosreti

Píši o všem kromě hitparád populární hudby, nových aut a fotbalu. (Více témat viz u mne na Facebooku.)

Hledač pravdy, obdivovatel přírody, zajatec krásy a vzpružovatel pokleslé demokracie

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora