Jak si neotrávit psa

čtvrtek 11. červenec 2013 06:32

a jak je to s jedovatostí některých přípravků proti hlemýžďům a slimákům

„… Ma dcera měla sedmiletou míšenku labradora, která doplatila na svou žravost životem - dcera v zahradě nasypala přípravek Vanish proti slimákům a hlemýžďům a ona v nestřeženém okamžiku granule snědla. - Umírala v nesmírných bolestech a přivolaný zvěrolékař se jí sice snažil pomoci, ale prohrál, ale hlavně ona! - Chce to rozhlašovat do světa, protože příští obětí může být váš pes nebo možná i dítě. Chce to varování, že tento přípravek je smrtelně jedovatý a protijed není. - Prý jed na krysy je proti němu pohodový. - Na obalu není, že je životu nebezpečný, ani nemá ochranný uzávěr, jaký by měl podle mě být u prudkého jedu - co všechno zmůže chtivost zisku!“

(Z příspěvku na FB)

Granule jedu proti slimákům Vanish (též Limacide) skutečně obsahují toxický T-metaldehyd, který může ohrozit zdraví při požití, nadýchání a styku s pokožkou. Je nebezpečný zejména pro domácí zvířata a z nich nejvíce pro psy. T-metaldehyd je sloučeninou odvozenou z metaldehydu - pevného lihu (podpalovač), který působí na slimáky a zdraví psů podobně. Metaldehyd je organická, heterocyklická sloučenina, atraktant a hlemýždí jed (molluscicides, moluscidum) T-metaldehyd i metaldehyd působí na psy, kočky a ježky jako nervový jed. Pro člověka je méně nebezpečný. Zejména ptáky včetně drůbeže odrazuje přidaná modrá barva přípravků s obsahem T-metaldehydu. Živočichy a člověka odrazuje také přidaná hořká látka.

 

Metaldehyd patří mezi aldehydy. Jedná se o cyklický polymer acetaldehydu. Název IUPAC: r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxokan. Metaldehyd (C2 H4 O)3 vzniká polymerisací acetaldehydu, kteráž nastává účinkem chlórovodíku, kysličníku siřičitého a jiných činidel za chlazení pod 0° Jest to látka krystallická, která při 112° až 115°, aniž by tála, sublimuje. Jest ve vodě nerozpustný, v obvyklých rozpustidlech organických rovněž málo rozpustný neb vůbec nerozpustný. Převeden ve skupenství plynné přechází zpět v obyčejný acetaldehyd.

 

V těle může vznikat metaldehyd z jiných látek: "Acetaldehyd (systematický názov: etanál) je alifatická aldehydová organická zlúčenina so vzorcom CH3CHO alebo MeCHO. Je to bezfarebná, horľavá kvapalina s ovocným zápachom. Ľahko polymerizuje na paraledhyd a metaldehyd. Acetaldehyd sa nachádza v zrelom ovocí, káve a čerstvom chlebe. Produkujú ho rastliny ako časť svojho normálneho metabolizmu. V ľudskom organizme je medziproduktom metabolizácie alkoholu (etanolu), pričom je zodpovedná za nepríjemné prejavy po jeho nadmernej konzumácii." (Wiky)

 

"Acetaldehyd je dôležitým medziproduktom pri výrobe kyseliny octovej, ktorá vzniká jeho oxidáciou, ďalej viacerých liečiv, plastov a rozpúšťadiel. Polymér paraldehyd sa používa ako uspávací prostriedok, metaldehyd sa používa ako moluskocíd." (Tamtéž)

 

Diagnóza:

"Budete muset svému veterináři podrobně popsat vznik problémů včetně symptomů a jejich nástupu. Otázky se mohou konkrétně týkat vystavení vlivu slimáčích a hlemýždích návnad nebo jiných zdrojů metaldehydu. Zvěrolékař pak bude provádět kompletní fyzikální vyšetření, stejně jako biochemický profil moči a kompletní krevní obraz a CBC — výsledky, které mohou být pvlivněny otravou. Konečná diagnóza je obvykle prováděna ověřováním přítomnosti metaldehydu v tělesných tekutinách (např. vomitus, obsah žaludku, a v moči)."

 

Léčba:

"Pes trpící metaldehydovou otravou je typem nehody, která vyžaduje okamžitou hospitalizaci a léčbu. Bohužel není k dispozici antidotum. Léčbou je zejména odstranění metaldehydu z psího těla. Váš veterinární lékař vyčerpá psovi žaludek a, nejsou-li křeče, podá aktivní uhlí absorbující jed v žaludku a střevech. Pes bude omezen v pohybu (fixován), aby nedošlo ke zranění. Tekutiny jsou také často nutné k rehydrataci psa."

Zdroj: http://www.spodan.com/cs/2920.html

 

Příznaky otravy:

Úzkost

Zvracení

Průjem

Lapání po dechu

Nadměrné slinění (ptyalismus)

Nekoordinovaná chůze

Svalový třes

Křeče

Hypertermie

Zvýšená citlivost na světlo, dotyk nebo zvuk

Zrychlené dýchání (hyperpnoe)

(Tamtéž)

 

„Účinnou složkou přípravku je zdraví škodlivá látka (pouze 4%), zdraví člověka může ohrozit pouze při použití velkého množství. Pro snížení rizika pro malá domácí zvířata je přidáván speciální repelent (hořká složka). Modré zabarvení granulí je zvoleno proto, aby unikaly pozornosti ptáků a drůbeže.

Nejvážnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky na lidské zdraví a na životní prostředí:

Přípravek je ekologicky šetrný – vlastní účinná látka působí u cílových skupin dehydratací a nemá nežádoucí účinky paralyzující nervový systém a působící ochrnutí. Z tohoto důvodu nehubí užitečný hmyz (včely), brouky a žížaly. Dále pak proto, že účinná látka se postupem času (proti rychlým povětrnostním vlivům jsou granule chráněny proti rozpadu vlivem deště) samovolně postupně rozkládá depolymerací a poté oxidačními procesy a mění se na přijatelné zplodiny.

Návnadové složky, které zajišťují okolnost, že cílová skupina škůdců jim dává přednost před rostlinnou stravou, jsou přírodní a neškodné (pšeničný šrot, mrkev, škvarky aj.).

Granule jsou ve vodě prakticky nerozpustné, takže nemůže dojít k ohrožení vodních zdrojů. Vhodnými opatřeními při aplikaci lze přijatelně snížit i riziko pro malé savce i divoce žijící (ježci).

Nejohroženějším živočichem je pes, kde vizuální podobnost nástrah Vanish s granulovaným krmivem může být rizikem, proto je třeba opatrnosti při použití, jehož zásady jsou rozpracovány v návodu na použití.“

 

(Z bezpečnostního listu výrobku)

http://www.agrochema-shop.cz/attachment.php?id_attachment=122

Poznámka:

Před deseti lety jsem na základě postřehů některých léčitelů vyslovil hypotézu, že alkohol pacientovi před a po operací nepatří. Zahraniční výzkum toto podezření letos jednoznačně potvrdil. Moje hypotéza měla ještě jeden detail - tvrdil jsem, že rušivé působení alkoholu má podstatu v energoinformační oblasti. Hypotetické mechanismy vidím ve třech oblastech: 1) Alkohol vede k "vyzáření" ochranné energie (potenciálové složky energoinformace, možná i k narušení tzv. těla duše) 2) Alkohol blokuje morfickou rezonanci, tedy i ve směru blokování opory rezonance s opěrnými vzory v hyperprostoru obrazů a vzorů morfického pole 3) Alkohol blokuje energoinformační výměnu mezi buňkami. Jedním z mechanismů blokace může být i vznik toxických cyklických sloučenin v průběhu odbourávání alkoholu (Cyklické sloučeniny včetně metaldehydu, mnohých drog a hormonů představují významné agens i z pohledu teorie morfické rezonance.) Zajímavý je i fakt, že silní jasnovidci udávají úbytek svých jasnovidných schopností i 48 hodin po konzumaci alkoholu. 

http://www.novinky.cz/zena/zdravi/306539-pravidelnym-konzumentum-alkoholu-mohou-hrozit-vazne-pooperacni-komplikace.html   

 

 

Sestavil 

Darius Nosreti

Související články


Poslední články autora

Darius Nosreti

Darius Nosreti

Píši o všem kromě hitparád populární hudby, nových aut a fotbalu. (Více témat viz u mne na Facebooku.)

Hledač pravdy, obdivovatel přírody, zajatec krásy a vzpružovatel pokleslé demokracie

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora