Programátor jemných těl a rozdavač srdce

středa 3. říjen 2012 15:47

Nemá rád slovo léčitel, přesto mnoho lidí tvrdí, že je vyléčil

Na pondělní veřejné akci v Ostravici se dopoledne sešli pacienti,
sponzoři a příznivci „magnetického Moraváka“ Romana Valíčka. Zástupců
médií přišlo jen pár – novináři se buď báli diskreditace ve spojení s
vědecky dosud neprobádanými silami nebo to pro ně bylo daleko a v
nevhodný čas. Ve svém prezenčním dni Roman Valíček v restauraci hotelu
Hamr seznamoval veřejnost jak se svou „energoterapeutickou“ metodou a
jejími výsledky, tak se svou Akademií energoterapie –
osvětově-pedagogickým projektem pro teoretiky, praktiky i fanoušky
bioenergetické léčby, zejména však pro všechny, kteří chtějí
poskytovat svým pacientům nadstandardní péči v oblasti fyzického a
mentálního zdraví. Když jsem se Romana zeptal, jak chce hledat talenty
pro své kurzy, řekl, že talentem je každý, kdo se nenechá poškodit
tzv. civilizací. Takových nedotčených lidí je prý málo, ale nějaký
mimořádný dar, aby mohli ve službě zdraví vyniknout, nepotřebují.

Jak prezentace probíhala? V čele velké místnosti sedělo pět Romanových
pacientů, kteří se snažili sami i odpověďmi na položené otázky
zdokumentovat působení energoterapie na svém těle. To tvořilo hlavní
část setkání.

14-letý Staník T. s cukrovkou, který po Romanově terapii vykazuje
podstatné snížení hladiny cukru v krvi, dlouhodobou stabilizaci svého
zdravotního stavu a považuje se za vyléčeného, bez jakýchkoliv obtíží.

35-letá Gabča K. se Sjögrenovým syndromem se dnes již také považuje za
vyléčenou. Jedná se o poruchu funkce žláz se zevní sekrecí, jako jsou
například slinné nebo slzné žlázy, chorobu patrně autoimunitní povahy,
která byla v daném případě doprovázena některými projevy revmatoidní
artritidy. Gabča byla 14 let na lécích, včetně kortikoidů, které ovšem
nejen příliš nepomáhaly, ale nutili pacientku užívat ještě další léky
– na snížení vedlejších účinků. Ze silných léků stávkoval například
žaludek. Účinky energoterapie zde byly podle pacientky zjevné – byla
obnovenna činnost slinných a slzných žláz a bylo možné postupně
vysadit všechny léky. Gabča již nemusí každé sousto zapíjet, nemusí
používat umělé slzy ani léčit neustálé záněty sliznic. Udržovací zásah
potřebuje nejvíce jednou za 3 měsíce, ale nepovažuje jej za nezbytně
nutný. Gabča odkazuje také na vliv Romanovy terapie na její psychický
stav a celkovou vitalitu a je přesvědčena, že i ty zpětně působí na
léčbu nemoci a stabilizaci zdraví.

38-letá Alena K. trpěla od dětství alergií, postupně se stala
alergickou „skoro na všechno“. Nemocná byla cekem 22 let, intenzivněji
na alergologii se léčila13 let, údajně bez výrazného zlepšení. Došlo i
na hormonální léky, které mj. přispěly ke vzniku nadváhy. Po Romanově
zásahu alergie zmizela v celém rozsahu a pacientka je bez příznaků,
vysadila všechny léky a její tělesná hmotnost se vrátila do normálu.
Občas považuje za vhodné zajít za Romanem na „doladění“. Za zajímavou
součást první léčebné seance považuje pacientka získání sáčku s vodou,
do které Roman údajně vložil léčebnou informaci a který si před
usnutím umisťovala vedle hlavy. Vzpomíná si, že již po třech dnech
terapie začala dýchat volně nosem bez použití léků a tento stav
dlouhodobě přetrvával.

41-letému Martinu S. diagnostikovali v 37 letech artrózu – začal
napadat na levou nohu a i pro podezření na dědičnou zátěž (po otci)
zašel na vyšetření. Byla mu diagnostikována artróza 3. stupně s
návrhem na endoprotézu – náhradu kyčelního kloubu. Přes pokročilé
patologické změny dal přednost alternativní léčbě a po energoterapii
došlo ke zlepšení stavu, ústupu bolestivosti a zvětšení funkčnosti
kloubu (rozsah pohybu - hybnost i výdrž). Martin předpokládá částečnou
regeneraci kloubu, která však dosud nebyla lékařem potvrzena.

45-letý Jiří H. navštěvuje Romana s diagnózou roztroušené sklerózy a
po terapii pozoruje zlepšení zejména s druhotnými následky onemocnění
jako je uržení moči, snížení unavitelnosti, zlepšení sexuálního života
a díky tomu všemu i zlepšení psychického stavu, kterému ve vývoji
onemocnění dává důležitý význam. Jiří si chválí spolupráci s
organizací ROSKA Kroměříž, která mu dává značnou informační a morální
podporu, díky kterí záskal na Romana kontakt a s jejímiž členy
konzultuje léčebné výsledky použitých terapií.

Odpovědi pacientů občas doplňoval Roman upřesňujícími otázkami a
informacemi. Na závěr promluvili zajímavě i někteří sponzoři jeho
projektů a sám terapeut. Mj. seznámil přítomné pomocí výpisu ze
zdravotní dokumentace i se dvěma dalšími pozoruhodnými příklady své
léčby. V prvním případě šlo o prokazatelné výrazné snížení hladiny
cholesterolu v krvi, ve druhém o radikální zmenšení tumoru pankreatu
před operací.

Jak svou metodu Roman popisuje?
„Energoterapie je neuroimunobiomodulační technika, která je v současné
době klienty i odborníky proklamovanou přirozenou regenerační a
léčebnou technikou s výrazným vlivem jak na jednotlivé zdravotní
obtíže, tak i na celý lidský organismus. Technika samotné terapie se
opírá o stimulaci energetických toků v lidském těle, jež přímo či
nepřímo souvisejí s danými obtížemi. Jedná se o přirozený systém
léčení energií, který nabízí komplexní a účinné řešení při odstranění
širokého spektra zdravotních obtíží. Rovněž také účinně napomáhá s
celkovou harmonizací tělesné, duševní a energetické schránky, čímž
dává tělu potřebnou vitalitu a sílu ke zvládání hektického způsobu
života.“
Roman plně důvěřuje v sílu energoterapie i v samoléčebné schopnosti
lidského organizmu, které pomáhá nastartovat a klientům sám většinou
nedoporučuje žádná dietní opatření, suplementaci živin apod. Nebrání
jim však navštěvovat dietology a odborníky na výživové doplňky a
doplňit si terapii o tyto možnosti. S přítomnými pacienty se shodl
významu prevence a zdravé životosprávy, tedy aktivního přístupu ke
svému zdraví. Současně upozornil, že jeho terapie různýni cestami také
přispívá k vyšší angažovanosti pacienta ve vlastní léčbě a nepřímo
působí i na změnu životních hodnot. Roman uznává léčivé vlastnosti
bylin, ale jejich energii považuje za poměrně hrubou a neadresnou,
domnívá se, že by léčitelé měli byliny programovat svou bioenergií,
aby zlepšili jejich působení.
Roman nerad na veřejnosti mluví o detailech působení své energie: „Nač
je třeba pacientovi nebo fandovi znát každý steh a každou vrstvu šití
operátéra,“ říká obrazně. Mluví ale o bodech na rukou (např.
zápěstích), nohou (např. kotnících, kolenou) či krku, přes které
mentálně vstupuje do lidského organizmu, přesněji řečeno do
jemněhmotného těla energetických drah a center. Nemyslí si ale, že by
tyto vstupní body byly vždy totožné s body a ploškami, které používají
různé školy reflexni terapie a ani tyto body nepoužívá pro jejich
stimulaci tlakem, teplem a dalšími metodami reflexní terapie. Ani
energetické dráhy nevidí zcela tak, jak je popisuje čínská medicína, a
vlastně ani po jejich přesném vedení nepátrá. Hledá intuitivně
zablokovanou či oslabenou dráhu a zaměří pozornost na její posílení či
zprůchodnění. Částečně však využívá čínskou metodu pulsní diagnostiky.
Rozeznává údajně až 150 pulsů a podle nich si dotváří typologii
pacienta a charakter jeho onemocnění. Na pacienta se údajně dokáže
napojit i na dálku, ale tuto metodu léčby používá jen výjimečně, např.
na posílení účinku předchozí léčebné seance za přítomnosti pacienta.
Osobní, pozorný kontakt s pacientem pokládá za nenahraditelný.
Přestože patrně má určité diagnostické schopnosti, za diagnostika ani
jasnovidného se nepokládá a zásadně se opírá o lékařské diagnózy a v
případě zjištěného rozporu nejprve počká, až svou diagnózu upraví
pacientův lékař.
„Držel mne za ruku a díval se mi svým plamenným pohledem hluboko do
očí. Bylo nám oběma tehdy šestnáct a věru jsem si nebyla jista, o co
mu vlastně jde,“ popisovala jedna dlouholetá Valíčkova klientka a
známá jednu z prvních Romanových léčebných seancí. Když její potíže v
dalších dnech pominuly, pochopila, že nešlo jen o nějaký zamilovaný
pohled. Zdá se ale, že u Romana mezi láskou a léčebnou energií není
hrubá hranice, ba naopak, že jde o síly v mnohém podobné a čerpající
ze stejných zdrojů. Nakonec i Romanův pozitivní, možná až naivní
postoj k lidem, životu a jeho víra v přirozené síly prostého,
morálního, s přírodou ještě spojeného člověka mohou jeho klienty
utvrzovat ve víře ve spojenectví lásky a léčebné energie v jeho osobě.
On sám věří, že léčebnou energii má v sobě ve značné míře každý zdravý
člověk a nepovažuje své schopnosti za zvlášť mimořádné. Na svá
„varietní“ čísla s držením předmětů na své „magnetické“ hrudi, o
kterých psala média již před 10 lety, dnes Roman vzpomíná jen jako na
marketinkovovou metodu, jak přilákat pozornost veřejnosti k silám,
které, ač o nich víme jen málo, mohou pomáhat a léčit. Přesto se mu
zdá, že senzacechtivá média pojala tehdy toto téma příliš bulvárně.

Srovnej viz:
http://www.energotherapy.cz/
http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1154459536
http://karelwagner.blog.idnes.cz/c/162084/Fenomen-telesneho-magnetizmu-II.html
http://bleskove.centrum.cz/clanek.phtml?id=557305
http://www.darius.cz/ag_nikola/valicek_cl.html
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1124909750-guinnessuv-svet-rekordu/406234100121039/

Darius Nosreti

Související články


Poslední články autora

Darius Nosreti

Darius Nosreti

Píši o všem kromě hitparád populární hudby, nových aut a fotbalu. (Více témat viz u mne na Facebooku.)

Hledač pravdy, obdivovatel přírody, zajatec krásy a vzpružovatel pokleslé demokracie

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora