Požehnání na cestu čili Havlova labutí píseň

středa 21. prosinec 2011 05:55

Včera po Událostech jsme se na ČT1 stali svědky posledního rozhovoru Václava Havla, kterému sekundoval primas český - Dominik Duka. Neboj, Václave, pochopili jsme, že jde o Tvůj ideologický polibek na naši další cestu, cestu  bez Tebe a pokusíme se zapsat si Tvá doporučení za uši.

Postesknul sis, Václave, že jsi v prvních svých sametových projevech hovořil na prvním místě o duchovním a kulturním státě, ale že jsme společně upekli jakési nestravitelné šílení za ekonomickým ziskem, že dokonce i v programech politických stran je ekonomika vždy až na prvním místě, zatímco duchovno, vztah k přírodě a kultura na samém chvostě.

Litoval jsi, kolik je u nás desítek tisíc prospěšných spolků, klubů, hnutí a občanských sdružení, aniž by tato měla nějakou výraznější podporu svého okolí, samosprávy i státu, ba dokonce, aniž by byla známá a média a politikové jim poskytovali alespoň mediální a morální podporu.

Připomenul jsi nám slovy Richarda von Weizsäckera, že kde chřadne občanská společnost, tam chřadnou i politické strany.

Upozornil jsi nás s přesladkým Dominikem, že jsme obnovenou republiku nezačali stavět na zelené louce, ale na vybombardovaných troskách občanské společnosti a občanské morálky, takže nás naše dnešní společnost stála trojnásobek peněz a úsilí, než jsme doufali a s vytrvalostí sadomasochisty vybíráme ty největší louže, kterým jsme se mohli vyhnout a poučit se na chybách a průserech těch států, kde už kapitalismus bují o mnoho déle.

Přiznali jste s Dominikem, že to tu – politiku i podnikání rozjížděli lidé bez zkušeností a že dodnes není nadějné politiky kde brát, že dokonce ani členskou základnu politických stran není z koho tvořit, když jednak panuje velké odcizení mezi společností a politikou a nedůvěra ve vše, co politikou jen zavání, a jednak když společnost je v strukturálním pohybu (nebo rozvratu?) a tradiční „stavy a třídy“, z nichž jednotlivé typy stran čerpaly své členy už neexistují. Vyjádřili jste naději, že snad nová generace studovaných, šířeji rozhleděných a se světem obeznámených inteligentů by mohla vyprodukovat osobnosti se širokými hospodářskými a politickými vizemi a ochotou se více politicky a vůbec společensky  angažovat.

Domníváš se, že se společnost ocitá po 22 letech opět ve stádiu potenciálního přelomu a doufáš, že to bude přelom ke společnosti opět o krůček lepší než tato bláznivá posttotalita.

Nabádáš nás, abychom více naslouchali Evropě i světu (včetně Číny a revolucím v arabském světě), samotné duši Evropy a světa a zbavili se své paternalistické pózy nadřazených kolonizátorů, abychom se do Evropy i světa mohli lépe a smysluplněji včlenit a spolupracovat s nimi a inspirovat se od nich, abychom už konečně občansky a politicky dospěli a nepřipomínali puberťáka, který se suverénně se sluchátkami wolkmena na uších řítí pod kola náklaďáku.

Se zdviženým prstem cituješ slova egyptské velvyslankyně, že zatímco na křesťanském Západě může svoboda jednotlivce v extrému dospět až do destrukce rodiny, komunity a společnosti, muslimský Východ si (v opačném extrému) až příliš hlídá, aby svoboda jednotlivce tyto tradiční a společenské hodnoty neohrozila.

Tak, Václave, vidíš, že něco jsme si za uši zapsali a mám dokonce pocit, že teď, když jsi už na pravdě boží, Tebe a Tvé vize budeme vůbec více studovat, a Tvé myšlenky budou hlasitěji hovořit, než když jsi žil a zůstával Ti v rukách černý Petr za většinu našich společných společenských neúspěchů.

Darius Nosreti

Související články


Poslední články autora

Darius Nosreti

Darius Nosreti

Píši o všem kromě hitparád populární hudby, nových aut a fotbalu. (Více témat viz u mne na Facebooku.)

Hledač pravdy, obdivovatel přírody, zajatec krásy a vzpružovatel pokleslé demokracie

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora