Co nám ve škole zapomněli říct

pondělí 28. listopad 2011 04:06

aneb DDT (definitivní debakl všech tabu) proti sebeklamu a intelektuálnímu ignorantství

Zapomněli nám ve škole říci a natlouci do hlavy, že

- Člověk je jen zdegenerovaný potkan s celou řadou rozštěpů/patologických zmnožení genetického kódu, potkan, který se vymknul řádu přírody a rozhodl se ji zničit

- ale zároveň je nejschopnější rybou, která se naučila žít jako obojživelník; nejschopnějším obojživelníkem, který se naučil žít na souši; nejschopnějším suchozemcem, který se naučil sežrat, na co přijde, využívat intuici a dorozumívat se pištěním a stal se hlodavcem; nejschopnějším hlodavcem, který se naučil kojit a milovat svá mláďata a  stal se tak savcem; nejschopnějším savcem, který se naučil žít v bezpečí na stromech, dorozumívat se skřeky a stal se primátem; a nejschopnějšm primátem, který začal pomlouvat své bližní a nudit se, slezl se stromu a začal přírodu ničit tím nejúčinnějším způsobem - budováním civilizace.

- že tropický oceán je naší pramatkou a tropický prales naším praotcem a jejich ničením ničíme sami sebe; život v tropickém pralese je životem na bohaté salátové míse, kde je jasné, že ekonomické vidění bohatství, efektivity a sledování HDP je největším nesmyslem, jaké civilizace přinesla

- každý třetí člověk je vzhledem k žitému konfliktu s přírodou i sebou samým duševně poškozen a bez grafologa, psychiatra a psychologa si nemáme nikdy vybírat životního partnera

- že člověk je tvor polygamní a kolektivní a manželství je proto mnohdy spolehlivým způsobem, jak proměnit lásku v nenávist

- že ženiny pohlavní orgány slouží po miliony let jako závodiště stovek milionů spermií, a to od mnoha "dárců" současně, aby bylo možné vybrat tu nejlepší od toho nejlepšího, tedy spíš miliard spermií, takže tzv. věrnost je jen komickou kulturní maskou a biologickým nesmyslem, sloužícím nanejvíš jako záminka pro připoutání důvěřivého potenciálního živitele

- že žena při sexuálním styku (na rozdíl od muže) sexuální energii spíš získává, než ztrácí, takže žena je podle Quinessovy knihy rekordů schopna mít styk až se 3000 muži denně; že tedy veškeré snahy zkrotit nebo kontrolovat ženskou sexualitu ze strany jednotlivců, spolků, církví i vlád je nesmyslným šílenstvím

- že muži jsou naprogramováni, aby se na každém kroku zamilovávali a šířili své sémě, kam je naopadne a často i kam je nenapadne, takže tzv. věrnost...

- že manželství sloužilo vždy především státu a cirkvi k ovládání a manipulaci rodu a rodiny a k rozbití kmene a rodu na atomy

- že život v rámci svého kmene, na svém odvěkém území a tváří v tvář přírodě je jediným správným a trvale udržitelným životním způsobem

- že státy jsou útvarem přinášejícím v konečném důsledku logicky i historicky největší pohromy člověku a jeho kmeni

- že jsme zosobněním přírody, takže životem bez ní a proti ní zabíjíme sami sebe

- že výchova musí být láskou a že ani všechny další výchovné metody dohromady lásku, laskavý pohled, slovo a dotek nevyváží

- že projevy lásky potřebuje člověk denně, jako vodu, vzduch a potravu

- že některým lidem je na tomto světě vyměřeno jen 20, 30, 40 nebo 50 let života, takže například náš důkladný středověký školský systém je pro mnohé spolehlivým způsobem, jak promarnit celý život nebo jeho důležitou část, jak úmyslně zapomenout žít

- že sexuální síly jsou tak mocné až magické, že dospělým lidským samcům, a to nezřídka i dosti vzdělaným a kulturním, není možné bez permanentního dozoru či izolace zabránit v sexuálním obtěžování a styku s dospívajícími lidskými samicemi, a to ani v případech, které společnost považuje za nejméně vhodné

- že také incest je pro primáty přirozený, takže vytvořením kulturního rámce pro něj nebo aspoň jeho částečným preventivním psychologickým přijetím zabráníme možná více škodám než marným bojem s ním, když stávající škody jsou strašlivé svou kvantitou a kvalitou

- že savci (včetně lachtanů, velryb a tuleňů) a ptáci a mnozí další živočichové jsou nám tak blízkými bytostmi, že při jejich zabíjení musíme vždy mít na mysli, že jde do značné míry o vraždu a o upírání základního práva na život, který mnozí, zdánlivě nižší tvorové než my, milují stejně jako my;  že při jejich zabíjení musíme zvážit, zda jejich život nebyl příliš krátký a přliš prázdný; že při jejich zabíjení musíme pomnout, zda alespoň život jejich druhů dokážeme uchránit před omezenmi ze strany člověka.

- že kulturní, sociální, ekologická, produkční a ekonomická diverzita je jedním ze základních principů přežití lidstva, a že státní či dokonce unijní unifikace nebo globalizace je pro mnohé diskriminací, ponížením a zatracením

Darius Nosreti

Poslední články autora

Darius Nosreti

Darius Nosreti

Píši o všem kromě hitparád populární hudby, nových aut a fotbalu. (Více témat viz u mne na Facebooku.)

Hledač pravdy, obdivovatel přírody, zajatec krásy a vzpružovatel pokleslé demokracie

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora