Sýrie se může stát spouštěčem války civilizací

středa 20. duben 2011 04:43

Necitlivá hospodářská a politická blokáda Sýrie (stejně jako příliš konzervativní řešení národnostních a náboženských problémů v zemi) přinesla vážný kontraproduktivní výsledek a učinila zemi možným ohniskem konfliktů na Blízkém východě s možnými vážnými důsledky pro Evropu a celý svět

Odstranění autoritativního režimu v Sýrii může vést k aktualizaci různých náboženských a národnostních konfliktů, které režim potlačoval a jejichž řešení oddaloval, a tedy k chaosu s možnými vážnými hospodářskými a politickými důsledky pro Sýrii i okolní státy. Sýrie je součástí Euroasie, tedy našeho vlastního kontinentu, který se zejména vlivem technického pokroku velmi zmenšil a vlivem mnoha politických problémů znovu přiblížil novým válkám; to, co se děje v Sýrii, se nás z více důvodů týká podstatně víc, než jsme ochotni si dnes připustit, mnohem více než situace v Egyptě či Libyi. Je to především pro to, že se politická situace v Sýrii může promítnout do zhoršení vztahů s Izraelem a vzniku vleklé konvenční války nebo ofenzivní jaderné války, která může evropské země vážně poškodit nebo je prostřednictvím NATO nebo nějaké složitější strategie některých islámských zemí dokonce zavléci do konfliktu. Sýrie a Izrael jsou dobře vyzbrojené země, takže taková válka bude velmi ničivá a musíme počítat i s vážným poškozením Izraele, které se opět promítne do evropské situace. Tyto škody na straně Izraele mohou být zvýšeny i pravděpodobným zapojením se dalších islámských zemí (např. Íránu a Egypta) do konfliktu. V současnosti má v Egyptě islám také stále větší vliv, takže jeho válečná integrace do konfliktu je velmi pravděpodobná. Zejména vlivem některých zahraničně-politických chyb USA je dnes vyšší riziko, že válka islámského a neislámského státu může vést k válce civilizací a válečné integraci islámského světa. Utečenci ze Sýrie k nám mají také snadnější přístup než utečenci z Afriky. Navíc je Sýrie značně lidnatá (22,5 milionů obyvatel), takže do pohybu se může dát mimořádné množství lidí. Celkově na nás mají události Blízkého východu větší vliv než události v severní Africe. V Sýrii se těží ropa, takže situace v zemi může, podobně jako situace v Egyptě ovlivnit cenu nafty a benzínu. Autoritativní režim pomáhal dlouhé roky udržovat národnostní a náboženský smír a jeho pád pravděpodobně bude začátkem velkých změn a konfliktů, které mohou mít tendenci přesahovat hranice země. Zvýší se vliv islámu, co může znamenat nejen posílení jeho vlivu v Evropě, ale zejména obnovení války s Izraelem, který okupuje Golanské výšiny, na které si Sýrie stále činí nárok. Vzhledem k vojenské převaze Izraele povede možná válka především k úplné devastaci Sýrie, co může mít i na okolí včetně střední Evropy rušivý až ničivý účinek. Měli bychom velmi komplexně a systémově zhodnotit naši možnost přispění k zachování vnitřního i vnějšího míru Sýrie a věnovat nalezeným řešením prostředky odpovídající nastíněnému riziku. Za adekvátní prostředky považuji částku v řádech desítek miliard korun investovanou do bezpečnostních, hospodářských a vzdělávacích opatření v Sýrii ročně po dobu asi následujících pěti let. Tyto odpovídají mj. i míře vyhladovění regionu způsobeného západní blokádou a je třeba je začít uvolňovat prakticky ihned a zabránit alespoň zčásti škodlivým následkům neuvážené blokády, iniciované a prováděné v minulosti zejména ze strany USA. V souvislosti s tím je třeba ukončit operace v Afghánistánu, které se stejně dostaly do slepé uličky. Musíme si uvědomit, že následky jaderné války v Sýrii by nám mohly způsobit škody několikrát až několiksetkrát přesahující navržené ochranné prostředky.  

Darius Nosreti

Související články


Poslední články autora

Darius Nosreti

Darius Nosreti

Píši o všem kromě hitparád populární hudby, nových aut a fotbalu. (Více témat viz u mne na Facebooku.)

Hledač pravdy, obdivovatel přírody, zajatec krásy a vzpružovatel pokleslé demokracie

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora