Proč český lid neví, co chce, a nedá pokoj, dokud to nedostane

pondělí 21. září 2009 07:01

Duslednou recyklací k demokratickým zítrkum
Darius

"Schwarzenberg nebere konec radaru jako osobní prohru. Prý ho to zas tolik nezajímá." (Z českého tisku)

Pan nadlesní se chová trochu asociálně, když rozhoduje "zcela neosobně" za zemi, pro jejíž lid se stalo umístění radaru velmi osobní záležitostí, a to navíc v rozporu z vůli tohoto lidu. Chápu, že je hluboce rozporné být členem NATO a zároveň bránit instalaci radaru členské země NATO, hlavní problém je ale nejspíš v tom, že samotné NATO a tedy i naše účast v něm jsou věcmi krajně rozpornými s možnými neblahými následky pro nás a celý svět. Hlavním problémem možná je, že sdružováním se do válečných paktů rostě i rozsah následků možné války, pokud se za každou válčící stranu přidá celý nějaký svazek. Musíme si uvědomit, že hrozba silou (jadernou, silou vojenského svazku aj.) přestává v dnešním světě platit a je třeba přehodnotit tuto strategii. Nemusí totiž již být strategií přežití. Nová strategie NATO musí odpovídat i novým potřebám v ochraně klimatu, ekologie, politicko-ekonomické udržitelnosti státních režimů, jako i potřebám OSN; potřebné reformy NATO v podstatě zatím od pádu železné opony neproběhly a podobně stagnuje i rozvoj OSN, zejména její akceschopnost je velmi malá. Je možné, že pokud by OSN byla akceschopnější a měla dostatečnou vlastní ozbrojenou sílu, bylo by NATO zbytečné. Je dokonce možné, že při efektivnější práci OSN by se význam ozbrojených složek prudce snížil.

 

Dalším problémem NATO je členství fašizujícího hegemona – USA, země, která se rozhodla, že si zdůvodní dobyvačnou válku jako standardní prostředek své ochrany a prevence války (!) či teroristického útoku. Léčba kriminálního aktu aktem válečnickým je při tom jen vyháněním čerta ďáblem.

 

Nevím, zda je pan nadlesní slonem v porcelánu nebo samorostem spadlým mezi dva mlýnské kameny (loajalita lidu a loajalita NATO a českým šosákům u kormidla). Nejspíš od každého trochu. Uznávám ale, že jeho role je nevděčná, a že každý druhý - bez jeho autority a asertivity - by už dávno pohořel. On však zase musí lépe chápat, proč lid selský, poddaný a plebejský ve věci radaru neví, co chce. Není to tentokrát jen z blbosti.

Je to krásné, nechat se ukolébat knížecí uspávankou o tom, že "radar je gesto USA," které navíc vyjde levně. Zdá se, že například Rusko toto gesto naopak zvedlo ze židle a začalo plánovat a realizovat velmi drahá protiopatření. Není tedy příliš politické každému vnucovat, jak se má na věci dívat, mohly by nás podobné uspávanky jednou uspat navždy.

 
Darius Nosreti

Související články


Poslední články autora

Darius Nosreti

Darius Nosreti

Píši o všem kromě hitparád populární hudby, nových aut a fotbalu. (Více témat viz u mne na Facebooku.)

Hledač pravdy, obdivovatel přírody, zajatec krásy a vzpružovatel pokleslé demokracie

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora