Pověst Úřadu vlády zachráněna

čtvrtek 17. září 2009 14:00

a co všechno se nachází na čtverce

Musím se podělit o čerstvou, kouzelnou zkušenost s Úřadem vlády.  

Právě den před schválením šrotovného jsem ze svého letitého autíčka udělal prozíravě poloviční šrot a potřeboval jsem nějakou doplňující informaci o šrotovném, něco co v novinách nevyšlo. Zavolal jsem si na centrálu Úřadu vlády. Tam to zvedla nějaká rázná žena a po vteřinovém zamyšlení se našla řešení: „Hodím vás na čtverku, jó, správce to bude vědět...“ Znělo to na první pohled logicky – veškeré odpadky a šrot zřejmě podléhají nějakému správci. V podstatě celá vláda je takovým správcem našeho domácího smetiště.

 Než jsem stihl zalapat po dechu, správce to zvedl, ale pro změnu mne chtěl přepojit do garáží. Když jsem mu vysvětlil, že nechci sešrotovat auta vládní, ale auto svoje, rychle se zorientoval a správně mi poradil, že mám zavolat na infocentrum Úřadu vlády, že je to prý hned vedle něj a tam mi prý určitě poradí. Jeho kolegyňe mu prý ale právě tvrdí, že nemá zrovna takový typ telefonu, kterým by se to dalo přepojit, ať to tedy raději zkusím znovu přes centrálu.  

Volám tedy zpět na centrálu a pro změnu to bere muž, podle hlasu spíš nějaký vrátný než spojovatel centrály Úřadu vlády. „Jaké infocentrum?“ ptá se. „No to, co je přeci na čtverce!“napovídám. Vrátný něco bručí a přepojuje.  

„Tady knihovna!“ ozve se z telefonu. „No jó, to musíte volat linku 200!“ říká na můj dotaz po infocentru milý, agilní ženský hlas. Volám si tedy sám „200“ místo „111“  a jsem tam!  

Protože hlavní informátor právě vyřizuje kromě mě ještě několik rozjednaných stránek, chvíli mi trvá, než pochopím, které věty patří mně. „Počkejte, ne nepočkejte, vy počkejte...“Pak už si bez problému ověřuji to, co jsem v podstatě už tušil - že požadovaná informace bude v prováděcí vyhlášce – a na závěr dávám jednu ne moc zdvořilou radu: „Prosím vás, a někdy se stavte na kafe ve vrátnici, oni tam neví, že má úřad vlády infocentrum a přepojují do knihovny.“  

Jako člověk, který rád zprostředkovává informace ale ještě volám zpátky na centrálu a s poněkud strojenou radostí oznamuji: „Tak už jsem vám, pane vrátný, zjistil, co je to to infocentrum - je to informační centrum Úřadu vlády České republiky!“  

„Já vím,“ říká vrátný, „oni ale sedí v knihovně.“  „Ale paní knihovnice mi řekla, že to tam není a radila mi volat linku 200,“ namítám. "Vy mi nemůžete dát linku 200?“  

„Ne, já tu mám jen tlačítka a na tlačítku mám napsané KNIHOVNA.“  

Volám tedy zpátky do knihovny a navrhují činorodé dámě na telefonu, aby chytla pod krkem nejbližšího telefonního technika a přinutila ho vytvořit panu hlavnímu telefonistovi ještě tlačítko INFOCENTRUM. „Ano, ale oni nejsou centrála Úřadu vlády, je to spíš vrátnice a místnost bezpečáků,“ namítá šikovná knihovnice.  

„Jo, jenomže na telefonních informacích to dávají jako telefonní centrálu Úřadu vlády. Takže buď dáte informacím jiné číslo anebo vrátnému vezmete číslo se třemi jedničkami. Ale možná zatím bude jednodušší vyrobit další tlačítko. Jinak si spousta lidí bude myslet, že jsme blbové, centrála, úřad vlády, možná my všichni Češi,“ vychrlím do sluchátka. Knihovnice podléhá takovému hrubému psychologickému nátlaku a slibuje, že jde shánět technika. Pověst Úřadu vlády je zachráněna!

Darius Nosreti

Související články


Poslední články autora

Darius Nosreti

Darius Nosreti

Píši o všem kromě hitparád populární hudby, nových aut a fotbalu. (Více témat viz u mne na Facebooku.)

Hledač pravdy, obdivovatel přírody, zajatec krásy a vzpružovatel pokleslé demokracie

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora